Twoja przeglądarka jest przestarzała, by przeglądać tą stronę wybierz nowsze rozwiązanie.
Spread Firefox Affiliate Button Opera, the fastest and most secure web browser

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2018 / 2019


Data
Godzina
Informacje o wydarzeniu

5 marca (poniedziałek) 2018

od 16:00 do 17:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w gabinecie 119.

15 marca (czwartek) 2018

od 14:00 do 15:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w gabinecie 119.

21 marca (środa) 2018

od 15:00 do 16:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w bibliotece szkolnej.

5 kwietnia (czwartek) 2018

od 14:00 do 15:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w gabinecie 119.

16 kwietnia (poniedziałek) 2018

od 16:00 do 17:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w gabinecie 119.

21 kwietnia (sobota) 2018

od 9 do 13

DZIEŃ OTWARTY w Naszej Szkole.

Serdecznie zapraszamy Gimnazjalistów wraz z Rodzicami.

od 23 kwietnia (poniedziałek)

do 11 czerwca (poniedziałek) 2018

od 8 do 15

Składanie dokumentów przez Gimnazjalistów do wybranych szkół.

Kandydaci, którzy wybierają III LO w pierwszej kolejności składają podanie w sekretariacie szkoły.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie na stronie e-Omikron, a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczyć do sekretariatu szkoły.

od 23 kwietnia (poniedziałek)

do 27 czerwca (środa) 2018

Weryfikacja przez komsję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25 kwietnia (środa) 2018

od 15:00 do 16:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w bibliotece szkolnej.

od 22 czerwca

do 26 czerwca 2018

od 9:00 do 15:00

Składanie przez kandydatów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

29 czerwca 2018 (piątek)

12:00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

29 czerwca 2018 (piątek)

od 12:00 do 14:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

2 lipca 2018

od 10:00 do 16:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

3 lipca 2018

od 10:00 do 14:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

4 lipca 2018 (środa)

od 10:00 do 16:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

5 lipca 2018 (czwartek)

od 10:00 do 14:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

6 lipca 2018 (piątek)

od 10:00 do 14:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

9 lipca 2018 (poniedziałek)

od 10:00 do 12:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

10 lipca 2018 (wtorek)

12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych.

10 lipca 2018 (wtorek)

18:00

Spotkanie rodziców nowoprzyjętych uczniów z wychowawcami oraz dyrekcją.

Terminarz rekrutacji wtórnej na rok szkolny 2018 / 2019


od 11 do 18 lipca 2018

w godzinach pracy sekretariatu

Składanie wniosków do rekrutacji uzupełniającej.

30 lipca 2018

12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych.

od 30 lipca do 21 sierpnia 2018

w godzinach pracy sekretariatu

Potwierdzenie woli nauki.

22 sierpnia 2018

12:00

Ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.


© 2010 III Liceum Ogólnokształcące
Krzysztof Piskorz