Twoja przeglądarka jest przestarzała, by przeglądać tą stronę wybierz nowsze rozwiązanie.
Spread Firefox Affiliate Button Opera, the fastest and most secure web browser

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2017 / 2018


Data
Godzina
Informacje o wydarzeniu

6 marca (poniedziałek) 2017

od 16:00 do 17:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w gabinecie 119.

15 marca (środa) 2017

od 14:30 do 15:30

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w gabinecie 119.

22 marca (środa) 2017

od 15:00 do 16:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w bibliotece szkolnej.

27 marca (poniedziałek) 2017

od 16:00 do 17:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w gabinecie 119.

5 kwietnia (środa) 2017

od 15:00 do 16:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w gabinecie 119.

22 kwietnia (sobota) 2017

od 9 do 13

DZIEŃ OTWARTY w Naszej Szkole.

Serdecznie zapraszamy Gimnazjalistów wraz z Rodzicami.

26 kwietnia (środa) 2017

od 15:00 do 16:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w bibliotece szkolnej.

od 24 kwietnia (poniedziałek)

do 12 czerwca (poniedziałek) 2017

od 8 do 15

Składanie dokumentów przez Gimnazjalistów do wybranych szkół.

Kandydaci, którzy wybierają III LO w pierwszej kolejności składają podanie w sekretariacie szkoły.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie na stronie e-Omikron, a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczyć do sekretariatu szkoły.

od 23 czerwca

do 27 czerwca 2017

Składanie przez kandydatów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

30 czerwca 2017 (piątek)

do 12:00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

30 czerwca 2017 (piątek)

od 12:00 do 16:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

3 lipca 2017

od 10:00 do 17:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

4 lipca 2017

od 10:00 do 16:30

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

5 lipca 2017 (środa)

od 10:00 do 15:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

7 lipca 2017 (piątek)

12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych.

7 lipca 2017 (piątek)

18:00

Spotkanie rodziców nowoprzyjętych uczniów z wychowawcami oraz dyrekcją.

© 2010 III Liceum Ogólnokształcące
Krzysztof Piskorz