Twoja przeglądarka jest przestarzała, by przeglądać tą stronę wybierz nowsze rozwiązanie.
Spread Firefox Affiliate Button Opera, the fastest and most secure web browser

Dokumenty wymaganeKandydaci przyjęci do oddziałów klasy pierwszej potwierdzają wolę podjęcia nauki w III LO poprzez dostarczenie :

• oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

oraz

• kwestionariusza osobowego
(WZÓR KWESTIONARIUSZA znajduje się na dole strony),
• karty zdrowia,
• dwóch fotografii podpisanych na odwrocie ołówkiem.

Dokumenty należy składać w czystych papierowych teczkach.


Kwestionariusz kandydata
© 2010 III Liceum Ogólnokształcące
Krzysztof Piskorz