Twoja przeglądarka jest przestarzała, by przeglądać tą stronę wybierz nowsze rozwiązanie.
Spread Firefox Affiliate Button Opera, the fastest and most secure web browser

Klasy o nachyleniu humanistyczno – medialno – prawniczym pod patronatem Teatru Łaźnia NowaDrogi Gimnazjalisto!

Jeśli wybierzesz klasę o nachyleniu humanistyczno – medialno – prawniczym pod patronatem Teatru Łaźnia Nowa, będziesz uczył się dwóch języków obcych w grupach międzyoddziałowych – jednego na poziomie rozszerzonym (angielskiego albo niemieckiego), będącego kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum, drugiego na poziomie podstawowym (angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego albo rosyjskiego). Grupa, do której trafisz, będzie dostosowana do Twoich umiejętności językowych. Naukę drugiego języka możesz zacząć od podstaw albo kontynuować język, którego uczyłeś się wcześniej.

Twoimi przedmiotami rozszerzonymi oprócz języka obcego będą: historia, a po klasie pierwszej, podejmiesz decyzję, czy Twoim kolejnym przedmiotem rozszerzonym będzie język polski, czy WOS.

Oprócz przedmiotów rozszerzonych, będziesz mógł wybrać przedmiot uzupełniający spośród następujących: elementy wiedzy o teatrze i filmie, zarys dziejów sztuki świata, dziennikarstwo w praktyce, kocham kino, elementy łaciny klasycznej i kultury antycznej. Dzięki ich bogatej ofercie rozwiniesz swoje zainteresowania, pogłębisz wiadomości, odkryjesz pasje i odnajdziesz swoją drogę.


Przedmiot uzupełniającyCzego możesz się spodziewać?
Elementy wiedzy o teatrze i filmiePoznasz tajniki warsztatu filmoznawcy i teatrologa, przybliżymy Ci magię ruchomych obrazków i obraz teatru zza kulis.
Zarys dziejów sztuki świata.Jako badacz tajemnic obrazów rozstrzygniesz, na przykład, czy Mona Liza była kobietą?
Kocham kino. Uświadomisz sobie że nie jest ważne gdzie postawisz kamerę, ale po co....
Dziennikarstwo w praktyce. Zdobędziesz umiejętności, dzięki którym świetnie odnajdziesz się w rolach: dziennikarza, polityka, posła, konferansjera.
Elementy łaciny klasycznej i kultury antycznej. Pochodzenie każdego słowa przestanie być dla Ciebie tajemnicą.

Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej, przeznaczonej dla uczniów klasy humanistycznej, zdobędziesz wiedzę dotyczącą m.in. historii filmu, teatru, różnych odmian sztuki dziennikarskiej, gatunków filmowych, dziennikarskich, wybranych zagadnień z różnych dziedzin filozofii, funkcji, rodzajów, języka reklamy, nowych mediów i audiowizualności. Poprzez uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, wycieczkach przedmiotowych rozwiniesz praktyczne umiejętności badacza tekstów kultury.

Nabędziesz umiejętności w zakresie analizy przedstawienia teatralnego, filmu, dzieła malarskiego i innych tekstów kultury, tworzenia tekstów dziennikarskich i innych treści medialnych, tworzenia spektaklu (aktorstwo, reżyseria, taniec, muzyka, scenografia).

Jeśli odkryłeś w sobie humanistyczną pasję, możesz ją rozwijać, uczestnicząc w :
Trójkowych Czwartkach – inspirujących spotkaniach z dziennikarzami, politykami, pisarzami, artystami;
Dniach Humanisty (konkursach: recytatorskim, interpretacyjnym, ortograficznym, literackim oraz plastyczno-fotograficznym „Artystyczne inspiracje poezją współczesną”);
projektach i konkursach dotyczących literatury, kultury i sztuki, organizowanych przez uczelnie, instytucje kulturalne, media oraz Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Świecie Współczesnym; warsztatach organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, spotkaniach z "historią żywą" w Domu Kombatanta, Debatach Oksfordzkich.

W szkolnej bibliotece znajdziesz bogaty zbiór książek z różnych dziedzin humanistyki, w tym ważne nowości wydawnicze, książki wyróżnione nagrodami literackimi.

Wybór tej klasy pozwoli Ci studiować na wielu atrakcyjnych i modnych kierunkach, np.: dziennikarstwo, socjologia, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, europeistyka, doradztwo społeczne, kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, filmoznawstwo, historia sztuki, filozofia z elementami psychologii.


© 2010 III Liceum Ogólnokształcące
Krzysztof Piskorz