Twoja przeglądarka jest przestarzała, by przeglądać tą stronę wybierz nowsze rozwiązanie.
Spread Firefox Affiliate Button Opera, the fastest and most secure web browser

Klasa o nachyleniu prawniczymDrogi Gimnazjalisto!

Jeśli wybierzesz klasę o nachyleniu prawniczym, będziesz uczył się dwóch języków obcych w grupach międzyoddziałowych – jednego na poziomie rozszerzonym (angielskiego albo niemieckiego albo hiszpańskiego), będącego kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum, drugiego na poziomie podstawowym (angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego albo chińskiego). Grupa, do której trafisz, będzie dostosowana do Twoich umiejętności językowych. Naukę drugiego języka możesz zacząć od podstaw albo kontynuować język, którego uczyłeś się wcześniej.

Twoimi przedmiotami rozszerzonymi oprócz języka obcego będą: matematyka, a po klasie pierwszej, podejmiesz decyzję, czy Twoim kolejnym przedmiotem rozszerzonym będzie język polski, czy WOS.

Oprócz przedmiotów rozszerzonych, będziesz mógł wybrać przedmiot uzupełniający spośród następujących: elementy wiedzy o teatrze i filmie, zarys dziejów sztuki świata, dziennikarstwo w praktyce, kocham kino, elementy łaciny klasycznej i kultury antycznej. Dzięki ich bogatej ofercie rozwiniesz swoje zainteresowania, pogłębisz wiadomości, odkryjesz pasje i odnajdziesz swoją drogę.


Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej, przeznaczonej dla uczniów klasy humanistycznej, zdobędziesz wiedzę dotyczącą m.in. podstaw pracy Radców Prawnych, Sędziów, wybranych zagadnień z różnych dziedzin filozofii. Poprzez uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, wycieczkach przedmiotowych rozwiniesz praktyczne umiejętności interpretowania aktów prawnych.

Jeśli odkryłeś w sobie humanistyczną pasję, możesz ją rozwijać, uczestnicząc w : Trójkowych Czwartkach – inspirujących spotkaniach z dziennikarzami, politykami, pisarzami, artystami; Dniach Humanisty (konkursach: recytatorskim, interpretacyjnym, ortograficznym, literackim oraz plastyczno-fotograficznym „Artystyczne inspiracje poezją współczesną”); projektach i konkursach dotyczących literatury, kultury i sztuki, organizowanych przez uczelnie, instytucje kulturalne, media oraz Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Świecie Współczesnym; warsztatach organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, spotkaniach z "historią żywą" w Domu Kombatanta.

W szkolnej bibliotece znajdziesz bogaty zbiór książek z różnych dziedzin humanistyki, w tym ważne nowości wydawnicze, książki wyróżnione nagrodami literackimi.

W swoim czasie pozalekcyjnym możesz rozwinąć pasję fotografowania, zgłębić tajniki rysunku i kompozycji, odkryć talent aktorski lub reżyserski, uczestnicząc w zajęciach organizowanych we współpracy z Teatrem Łaźnia Nowa. Jeśli odkryłeś talent pisarski możesz wydać swoją książkę uczestnicząc w projekcie "Moja wymarzona książka" .

Wybór tej klasy pozwoli Ci studiować na wielu atrakcyjnych i modnych kierunkach, np.: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, europeistyka, doradztwo społeczne, kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, filmoznawstwo, historia sztuki, filozofia z elementami psychologii.


© 2010 III Liceum Ogólnokształcące
Krzysztof Piskorz