Twoja przeglądarka jest przestarzała, by przeglądać tą stronę wybierz nowsze rozwiązanie.
Spread Firefox Affiliate Button Opera, the fastest and most secure web browser

Oferta edukacyjna III LO na rok szkolny 2018/2019Zapraszamy Was bardzo serdecznie do naszej TRÓJKI

Wyróżniamy się profesjonalną i dostosowaną do Twoich potrzeb organizacją zajęć:

 • wszystkie zajęcia rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych – nauka na jedną zmianę
 • języki obce prowadzone są w systemie międzyoddziałowych grup językowych
 • każdy uczeń ma rozszerzony program nauczania z jednego języka obcego
 • ostateczne profilowanie po klasie pierwszej
 • przedmioty rozszerzone prowadzone są w grupach międzyoddziałowych
 • szeroka oferta języków obcych
 • szeroka oferta przedmiotów uzupełniających
 • dziennik elektroniczny zapewnijący bieżący dostęp do informacji
 • już piąty rok będziemy realizować program nauczania języka niemieckiego DSD 2
 • we współpracy z Instytutem Goethego prowadzimy multimedialny program nauczania języka niemieckiego „redaktion-D”
 • we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizujemy "Program Edukacji Prawnej"
 • współpracujemy z krakowskimi uczelniami (UJ, UP, PK, UE, UR, AGH)
 • prowadzimy klasy patronackie – UJ, Łaźnia Nowa
 • organizujemy dla wszystkich klas pierwszych warsztaty psychologiczne z udziałem psychologa i pedagoga
 • organizujemy wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych
 • nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe dla maturzystów, przygotowujące do matury
 • mamy nową, piękną halę sportową
 • mamy zajęcia z pływania wośrodku Com-Com Zone
 • na terenie całej szkoły można korzystać z Internetu bezprzewodowego

Wyróżniamy się efektywną pracą:

 • wynik matury powyżej średniej Małopolski
 • wysoki wskaźnik EWD
 • szkoła zyskała tytuły: Małopolskiej Szkoły z Pasją, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Nowych Technologii
 • po raz kolejny szkoła uzyskała Brązową Tarczę w rankingu Perspektyw

Wybierając nasze Liceum:

 • zostajesz uczniem renomowanego liceum o ponadstuletniej tradycji
 • masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku
 • będziesz mógł realizować pasje sportowe w nowobudowanej pasywnej hali sportowej
 • w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy
 • wybierasz profil klasy z bogatej oferty edukacyjnej
 • profesjonalizm pracowników liceum gwarantuje ci podmiotowe i życzliwe traktowanie
 • w naszej szkole zawsze czujesz się bezpiecznie (monitoring)
 • możesz korzystać z platformy edukacyjnej (e-learning)
 • możesz rozwijać swe zainteresowania poprzez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, przeglądach teatralnych
 • wspaniała atmosfera w naszej TRÓJCE zapewnia Ci nawiązanie trwałych przyjaźni

Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, uczestnicząc w:

Uczniowie działają społecznie i charytatywnie w ramach akcji na rzecz:

Nasze liceum posiada:

 • klasopracownie, pracownie przedmiotowe i językowe,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt DVD, video i stałe łącze internetowe
 • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny
 • dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe
 • internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem (30 000 woluminów) i katalogiem elektronicznym oraz dostępem do Internetu
 • halę sportową, salę gimnastyczną, dostęp do boiska ze sztuczną trawą (krytego pod balonem w zimie!)
 • stołówkę oraz bufet
 • punkt ksero
 • monitoring
 • dogodny dojazd ze wszystkich punktów Krakowa


A teraz zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą!

Proponujemy naukę w następujących klasach:


KlasaPrzedmioty rozszerzoneJęzykiPrzedmioty uzupełniające
(do wyboru)
Zajęcia pozalekcyjne

Klasa o nachyleniu humanistyczno – medialno – prawniczym pod patronatem Teatru Łaźnia Nowa

historia
I język obcy
po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród: język polski, WOS

I język – angielski albo niemiecki albo hiszpański
II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiego

Elementy wiedzy o teatrze i filmie.
Zarys dziejów sztuki świata.
Dziennikarstwo w praktyce.
Kocham kino.
Elementy łaciny klasycznej i kultury antycznej.

warsztaty dziennikarskie wraz z praktyką

filozofia

edukacja prawna

Klasa o nachyleniu prawniczym

matematyka
I język obcy
po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród: język polski, WOS

I język – angielski albo niemiecki albo hiszpański
II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiego

edukacja prawna – projekt realizowany pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości

filozofia

Klasa turystyczna

geografia
I język obcy
po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród: język polski, WOS, biologia

I język – angielski albo niemiecki albo hiszpański
II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiego

Turystyka wybranych regionów świata.
Zarys dziejów sztuki świata.
Kocham kino.

warsztaty fotograficzne

Klasa o nachyleniu medycznym, uniwersytecka pod patronatem UJ

biologia
chemia
I język obcy

I język – angielski albo niemiecki albo hiszpański
II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiego

Elementy matematyki rozszerzonej.
Elementy łaciny medycznej.
Kosmetologia czyli jak zadbać o siebie.
Przyrodoznawcze podstawy kryminalistyki.
Między chemią a innymi dziedzinami nauki.

zajęcia laboratoryjne na UJ

Klasa o nachyleniu matematycznym

matematyka
I język obcy
po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród: geografia, chemia (klasa uniwersytecka, pod patronatem UJ), fizyka, biologia

I język – angielski albo niemiecki albo hiszpański
II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiego

Algorytmika oraz programowanie strukturalne i obiektowe.
Tworzenie stron WWW w oparciu o system CMS Joomla.
Programowanie baz danych.
Zarys dziejów sztuki świata.
Przyrodoznawcze podstawy kryminalistyki.

warsztaty plastyczne - rysunek

"Rok Zerowy AGH"

Nauka języków obcych:

 • nauka języków obcych odbywa się w systemie międzyoddziałowym, z podziałem na grupy pod względem stopnia zaawansowania
 • języki nie są przypisane do klas
 • jeden z języków obcych realizowany jest w zakresie poszerzonym – I język obcy (do wyboru spośród języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego) i drugi – II język obcy – w zakresie podstawowym (do wyboru spośród języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego lub chińskiego)
 • możliwość uczenia się języka niemieckiego w ramach programu DSD (6 godzin w tygodniu)

Uwaga! Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.Uwaga! Klasy o nachyleniu prawniczym oraz o nachyleniu matematycznym to zupełnie różne oferty.© 2010 III Liceum Ogólnokształcące
Krzysztof Piskorz