Szkoło! Szkoło!
Gdy cię wspominam,
Tęsknota w serce się wgryza,
Oczy mam pełne łez!
...Galia est omnis divisa
in partes tres...

Książko podarta!
Niejedną tobie rzuciłem obelgę,
A dzisiaj każda twa karta
Słodkim wspomnieniem rani!
...Quarum unam incolunt Belgae,
Aliam Aquitani...

Ileż to z serca
Płynęło nad tobą skarg.
Czy mają cel te
Przykłady z rzymskich awantur?
...Tertiam,
Qui ipsorum lingua Celtae,
Nostra Galli appellantur...

Dzisiaj
Z burzami się mozolę
Na wielkim morzu, dokąd los mnie zagnał,
A w szkole, a w szkole
Palus erat non magna...

Nigdy nie zgłębię gruntu
Ani do portu nigdy nie zawinę!
Cezarze!
Dum haec geruntur
Magnis itineribus ku śmierci płynę...

Tuwim Julian, Nad Cezarem

        Łacina w naszym Liceum ma już 100-letnią tradycję, bowiem od początku swojego istnienia w nazwie szkoły był przymiotnik "klasyczny". Chociaż łacina uchodzi za język martwy, cieszy się wśród uczniów niesłabnącym zainteresowaniem, jako że wykształcenie w zakresie tegoż klasycznego już języka, stanowi pomoc w uczeniu się innych języków obcych a także na studiach wyższych. Uczniowie klas humanistycznych uczą się łaciny jako przedmiotu obowiązkowego (3 godziny w cyklu kształcenia), ale od 1994 roku istnieje również koło języka łacińskiego, przeznaczone specjalnie dla klas biologiczno-chemicznych (2 godziny w cyklu kształcenia). Dla pasjonatów prowadzone jest kółko olimpijskie języka łacińskiego (2-3 godziny tygodniowo) i dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do matury z języka łacińskiego i kultury antycznej. Liceum może poszczycić się sukcesami uczniów w Olimpiadzie Języka Łacińskiego na szczeblu centralnym, a w etapie okręgowym osiągnięcia młodych adeptów martwego języka stały się już regułą.
Copyright © Szary 2007 III LO Kraków