Data publikacji: 22 09 2021

Klasy 3ag i 3bg przybyły dzisiaj do stolicy.

Towarzyszyły nam słońce, dobre humory i popandemiczny głód zwiedzania.

Rozpoczęliśmy od Polin, zaznajamiając się z historią Żydów polskich. Oprowadzały nas charyzmatyczne Przewodniczki, dlatego czas zwiedzania zdecydowanie się wydłużył. W trakcie spaceru po Starym Mieście odwiedziliśmy Ogród Krasińskich, Sąd Najwyższy, Syrenkę, króla Zygmunta III, Grób Nieznanego Żołnierza i Ogród Saski.

Jutro dalszy ciąg atrakcji…