Data publikacji: 05 03 2021

Wykłady mistrzowskie!

Czym jest wielokulturowość i wielonarodowość państw Europy i świata?

Jak funkcjonowała Rzeczpospolita Obojga Narodów jako państwo wielokulturowewielonarodowe tego między innymi mogli dowiedzieć się uczniowie klasy 1d z wykładu Pani prof. dr hab. Hanny Kowalskiej – Stus.

Natomiast jak wyglądała historia integracji europejskiej, kto faktycznie podejmuje decyzje w obecnej Unii i jak przebiegają procesy decyzyjne w UE o tym mówił prof. UJ dr hab. Krzysztof Koźbiał podczas spotkania z uczniami klas 3a i 3b.

Wszystkie zajęcia odbyły się w ramach projektu koordynowanego przez Panią dr hab. Kingę Gajdę „Świat Bliżej Uczniów” realizowanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Laboratorium dla Nauki Global Trends Lab w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badacza.