Data publikacji: 22 09 2020

III Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.3liceum-krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.