Patronat Instytutu Studiów Europejskich UJ

Miło nam poinformować, że 8 marca zostało zawarte porozumienie w sprawie objęcia patronatem przez Instytut Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego klasy lingwistyczno – społecznej w III Liceum Ogólnokształcącym.

Współpraca, która rozpocznie się 1 września, zakłada przeprowadzania przez pracowników Instytutu, na terenie naszej szkoły, wykładów, ćwiczeń oraz zorganizowanie pracy projektowej a także umożliwienie uczniom klasy patronackiej udziału w sesjach, wykładach i spotkaniach naukowych organizowanych przez Instytut Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie dziękujemy pani dr hab. Kinga Gajda za pomoc w nawiązaniu współpracy.