Pożegnanie Pani Małgorzaty Knap

Wczoraj wszyscy nauczyciele Trójki pożegnali naszą kochaną Panią ❤️Małgosię Knap❤️, nauczycielkę chemii.

Było przepiękne przemówienie Pani Małgosi, pożegnanie i zaproszenie do częstych odwiedzin wygłoszone przez Pana Dyrektora, był limeryk (autorstwa niedoścignionej Pani Marii Trzaski) w wykonaniu Pani Dyrektor Ligii Wirtel, piosenki biesiadne z przerobionym tekstem (oczywiście autorstwa wspomnianej Pani Marii Trzaski) oraz piękny prezent: obraz z Kościołem św. Barbary.

Powspominaliśmy stare dzieje, jako że Pani Małgosia jest absolwentką Trójki i pożegnaliśmy się. A wszystko przy kawie i wspaniałym poczęstunku.

💖Dziękujemy Pani Małgosiu! 💖Wszystkiego dobrego Pani Małgosiu! 💖Będziemy Panią długo pamiętać!

Limeryk na cześć Małgosi:

Knap Małgosia godnie, choć z pokorą,

Lat trzydzieści była Trójki podporą.

Aż w dzień pewien zimowy

Przyszło Gosi do głowy

Że już chemii jej uczyć niesporo.

Dziś przed Gosią emerycka swoboda,

Wspólnej wiosny już nie będzie, a szkoda…

Lecz tak, widać, być musi –

ZUS, niestety, ją skusił,

Choć, po prawdzie, jest o wiele za młoda !

(aut. M. Trzaska)

Link do pieśni o Małgosi