Data publikacji: 12 10 2021

„Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujemy się jak ludzie wolni” – Janusz Kurtyka.

2 października odbyła się uroczystość nadania imienia Janusza Kurtyki rondu w ciągu ul. Wita Stwosza w Krakowie, absolwenta III Liceum, prezesa IPN w latach 2005-2010.