Data publikacji: 16 09 2020

16 września br. grupa III ab, w ramach lekcji Wiedzy o społeczeństwie prowadzonych przez nauczyciela historii Antoniego Downara, spotkała się z byłym posłem, obecnie senatorem RP i wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, profesorem UJ, panem Włodzimierzem Bernackim.

Gość przybliżył uczniom zasady funkcjonowania polskiego parlamentu, a także realia codziennej pracy posła i senatora w okręgu wyborczym, nieznane szerszej publiczności. Nasi uczniowie mogli dowiedzieć się również, jak przebiega współpraca posła i senatora z samorządem terytorialnym oraz poznać zadania komisji sejmowych.
Pod koniec prawie dwugodzinnego spotkania prof. Bernacki zachęcił maturzystów do zainteresowania się Wydziałem Nauk Politycznych UJ, na którym wykłada.

Włodzimierz Bernacki (ur. 17 lutego 1960 w Proszowicach) – polski politolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, senator X kadencji. W 1987 ukończył studia z zakresu politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1995 uzyskał na tej uczelni stopień doktora, a w 2005 doktora habilitowanego. W 2013 prezydent Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych. W 1989 został członkiem NSZZ „Solidarność”. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Proszowicach. W drugiej połowie lat 80. działał w Polskiej Partii Socjalistycznej. Zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych i organizacją akcji ulotkowych. Od 1982 do 1988 pracował jako nauczyciel w szkołach w Proszowicach. W 1988 został wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2008 objął funkcję dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych tej uczelni. W tym samym roku został profesorem UJ. Jest członkiem Ośrodka Myśli Politycznej. Został również wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. W 2002 został prezesem Stowarzyszenia Obywatelskiego Ziemi Proszowickiej Pro Publico Bono.