Data publikacji: 13 12 2020

„Trzynastego grudnia roku pamiętnego Wylęgła się WRON-a z jaja czerwonego. Rozpostarła skrzydła od Gdańska po Kraków. Wtrąciła za kraty najlepszych Polaków. Rozpostarła skrzydła i klepie slogany, Aż otworzył oczy naród oszukany. Prawdziwi Polacy w więzieniach siedzieli Bo się o swój honor wreszcie upomnieli.”

13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim wprowadziła, niezgodnie z konstytucją, na terenie całej Polski stan wojenny, który pozwolił władzom komunistycznym interweniować ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych.

W czasie jego trwania (13 grudnia 1981 do 22 lipca 1983) życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników w kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku.