Data publikacji: 22 03 2021

Szanowni Państwo

w dniu dzisiejszym, tj.22.03 obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione w 1992r. w celu podniesienia świadomości, jak ważną rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem DOCENIANIE WODY. Według danych ONZ i PAH  wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem, a blisko 3 miliardy ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody lub środków czystości.

Aby zwrócić uwagę na temat współczesnych globalnych wyzwań wodnych, trzy uczennice klasy 2e przygotowały prezentację nt. wody.

Zwracamy się z prośbą, szczególnie do  Wychowawców klas, o udostępnienie na godzinie wychowawczej poniższej prezentacji – może da ona początek ciekawym dyskusjom?   

Link do prezentacji:

https://liblink.pl/8VEbWtbaNO

Z poważaniem
Katarzyna Puchała