Twoja przeglądarka jest przestarzała, by przeglądać tą stronę wybierz nowsze rozwiązanie.
Spread Firefox Affiliate Button Opera, the fastest and most secure web browser

Doradztwo zawodowe
W jaki sposób zaplanować swoją drogę edukacyjno-zawodową?

Jak dobrze wybrać zawód?
Jak ma wyglądać moja przyszłość zawodowa?

Takie pytania zadaje sobie, każdy młody człowiek kończący szkołę ponadgimnazjalną. Decyzja w sprawie wyboru zawodu jest zadaniem trudnym, bowiem pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji. Wielu uczniów decyduje o swoim przyszłym życiu zawodowym w sposób przypadkowy i nieprzemyślany. Skutki nietrafnego wyboru mogą niekorzystnie rzutować na jakość życia, zarówno zawodowego, jak i osobistego młodego człowieka.

Podjęcie decyzji o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej powinno być oparte na właściwym sformułowaniu celów oraz uwzględniać wszystkie niezbędne warunki trafnego wyboru.

Należą do nich :
Czynniki wewnętrzne - uwzględniające cechy osobowe, własne preferencje oraz predyspozycje zawodowe
Czynniki zewnętrzne - związane z sytuacją na rynku pracy, znajomością zawodów, systemu kształcenia, dróg zdobywania kwalifikacji zawodowych

Czynniki wewnętrzne

Właściwe poznanie siebie, swoich możliwości w istotny sposób warunkuje zadowolenie z przyszłej aktywności zawodowej, umożliwia odniesienie sukcesu. W związku z tym każdy uczeń powinien przeanalizować i umieć określić swoje:
• Uzdolnienia (w czym jestem dobry? czego z łatwością się uczę? jakie mam talenty?)
• Zainteresowania (co lubię robić a czego nie lubię? w jakie działania chętnie się angażuję jakie sprawiają mi satysfakcję?)
• Cechy charakteru i temperamentu (np. szybkość działania, wytrwałość, zaangażowanie, odpowiedzialność, ruchliwość, opanowanie…)
• Umiejętności
• Motywację do nauki
• System wartości (priorytety, uznawane przekonania itd.)
• Stan zdrowia (ewentualne przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie)

Czynniki zewnętrzne

• Poznanie świata zawodów – wymagania psychofizyczne, znajomość środowiska pracy, zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie, zawody pokrewne
• Znajomość rynku pracy – aktualne tendencje, zawody „przyszłości”, branże rozwijające się
• Struktura kształcenia się w różnych zawodach – szczeble i ścieżki kształcenia się, lokalna sieć szkół
• Warunki finansowe kształcenia (w tym możliwości materialne rodziny, odpłatność za różne formy nauki)

Dopiero rzetelna analiza i konfrontacja wymienionych wyżej czynników pozwoli na podjęcie właściwej decyzji o kontynuowaniu nauki.

Wszystkich którzy chcą:
• rozpoznać swoje predyspozycje i preferencje zawodowe
• dowiedzieć się, gdzie warto studiować
• poznać czynniki, którymi kierujemy się wybierając zawód
• zaplanować swoją karierę edukacyjno-zawodową
• poznać tajniki autoprezentacji i tworzenia dokumentów aplikacyjnych
• wiedzieć czego oczekuje od ciebie współczesny rynek pracy
Zapraszamy na spotkanie z doradcą zawodowym:
• w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4, os Szkolne 27
lub
• na terenie szkoły
mgr. Ksymena Maciąg - pedagog, doradca zawodowy
gabinet pedagoga nr 230
w godzinach pracy.

Telefon: 726 205 921

Ciekawe i ważne dla ciebie strony internetowe, na których możesz znaleźć informacje o zawodach, uczelniach, rynku pracy znajdziesz tutaj.

© 2010 III Liceum Ogólnokształcące
Krzysztof Piskorz