Data publikacji: 31 07 2021

Drodzy, kandydaci, uprzejmie informujemy o terminach rekrutacji uzupełniającej, która odbywać się będzie według następującego harmonogramu:

  1. Od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021 roku w godzinach od 9,00 do 15,00 – złożenie wniosku o chęci przestąpienia do rekrutacji uzupełniającej.
  2. 16 sierpnia 2021 rok – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  3. Od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021w godzinach od 9,00 d0 15,00 – potwierdzenie woli nauki.
  4. 23 sierpnia 2021 roku – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych.

Potwierdzeniem woli nauki jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu. Ponadto prosimy o dostarczenie 1 zdjęcia i karty zdrowia.

Pozdrawiamy i zapraszamy!