Data publikacji: 21 07 2021

Drodzy, zakwalifikowani kandydaci, serdecznie zapraszamy do potwierdzania woli nauki w naszej szkole według następującego harmonogramu:

Piątek (23.07) od 10,00 do 13,00

Poniedziałek (26.07) od 12,00  do 17,00

Wtorek (27.07) od 10,00 do 13,00

Środa (28.07) – od 10,00 do 13,00

Czwartek (29.07) od 10,00 do 13,00

Piątek (30.07) od 12,00 do 15,00

Potwierdzeniem woli nauki jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu. Ponadto prosimy o dostarczenie 1 zdjęcia i karty zdrowia