Zapraszamy na Dzień Otwarty 3 czerwca!

♦️🔹🔸Dzień otwarty!🔸🔹♦️

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy nauczycieli, uczniów i rodziców na kolejny Dzień Otwarty, który odbędzie się na terenie naszej szkoły w dniu 3 czerwca 2022 roku w godzinach 15.00-18.00

Zapraszamy wszystkich do hali  sportowej na godzinę 15.00

W programie dnia przewidziana jest prezentacja możliwości rozwoju osobistego i zainteresowań uczniów.

I część  – odbędzie się w hali sportowej

II część – odbędzie się w głównym budynku szkoły

III część – gra terenowa z nagrodami

Zapraszamy!

Z  uszanowaniem

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI