Wymiana ze szkołą SAINT THOMAS D’AQUIN VERITAS w OULLINS (LYON) we Francji

I Formuła i zasady projektu, historia szkoły:

Po wygaśnięciu długoletniej i bardzo owocnej kooperacji z liceum Spes Nostra w Kuurne w Belgii nauczyciele III LO im. J. Kochanowskiego w Krakowie nawiązali w roku szkolnym 2006/2007 współpracę ze szkołą Saint Thomas D’AQUIN w Lyonie.

Formuła rozpoczętego projektu oznacza, że nasi uczniowie najpierw wyjeżdżają do Francji, gdzie mieszkają w domach uczniów Szkoły Saint Thomas D`Aquin, a następnie goszczą francuskich przyjaciół w swoich domach w Krakowie.

Celem tej wymiany jest przede wszystkim praktyczna nauka języka w codziennych sytuacjach życiowych i wzajemne poznawanie kultury naszych krajów: zwyczajów i mentalności ich mieszkańców, cennych zabytków i swoistych krajobrazów natury. Duże znaczenie ma również budowanie szczególnie głębokich więzi wśród młodzieży obu szkół, do czego zobowiązują nas patroni naszych szkół: Jan Kochanowski i św. Tomasz.

[Rozmiar: 243142 bajtów]

Uczestnicy pierwszego wyjazdu do Lyonu bardzo ciepło wspominają ten pobyt, a zauroczeni zostali imponującym, zabytkowym budynkiem, w którym mieści się Szkoła Saint Thomas D’Aquin. Obecnie szkoła ta posiada trzy zabudowania: w Oullins, w Mornant i w Saint Genis Laval (wszystkie w aglomeracji lyońskiej) i jest szkołą katolicką, zgodnie z duchem jej założycieli: Opatów Chaine i Dauphin (1833), a później- Ojca Lacordaire i kongregacji Dominikanów – Nauczycieli, utworzonej w Saint Thomas w 1852 r.

Budynek główny to piękny zamek Oullins, którego pierwszym znanym właścicielem był Pierre d’Espinac. Tradycyjnie była to własność Arcybiskupów Lyonu, a w 1577 r. została jednak sprzedana osobom świeckim, Les Gadagne, ale 45 lat później stała się ponownie własnością Arcybiskupów. W 1751 r. Pierre Guerin de Tencin kupił zamek i zatrudnił architekta Soufflota (projektanta Panteonu w Paryżu), aby go upiększył. W efekcie owych różnorodnych prac: przebudowa wnętrz, budowa podwójnych schodów, aranżacja dziedzińca, parku, fontanny cały obiekt nabrał szczególnego blasku, stając się jednocześnie rezydencją Arcybiskupów Lyonu, którzy przyjmują tu liczne osobistości, w tym córkę Ludwika XV. Właśnie to życie religijne, polityczne i kulturalne przyczynia się znacznie do wzrostu Oullins.

W 1770 r. całą własność kupił Louis Tolozan de Montfort ,ostatni przełożony kupców lyońskich i mer Lyonu. W 1835 r. budynek został siedzibą szkoły, która przyjmuje nazwę Św. Tomasza z Akwinu, a zarządzanie nią przejmują - z inicjatywy Ojca Lacordaire - Dominikanie. Kilka lat później architekt Bossan (budowniczy między innymi bazyliki Fourviere) wzniósł kaplicę w stylu neo-bizantyjskim, a malarz Paul Borel ozdobił ją.(w 1978 r. została ona zaklasyfikowana jako zabytek historyczny.)

W latach 1903 – 1928 zgodnie z prawem kongregacji religijnych szkoła została zamknięta. Wówczas w budynku zamku mieściło się niższe seminarium Notre Dame l’Argentiere. Podczas obydwóch wojen światowych budynek służył jako szpital, a w czasie drugiej wojny światowej Ojciec Auguste Mayrand dyrektor college’u (gimnazjum) uratował 40 żydowskich dzieci.

Aktualnie szkoła pod opieką diecezji lyońskiej składa się z college’u (gimnazjum) i lycee (liceum), w tym klasy pomaturalne, a wraz ze szkołami w Saint Genis Laval i w Mornant liczy 2200 uczniów, 180 nauczycieli i 90 osób personelu administracji i obsługi. Szkoła posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę sportową oraz zaplecze do prowadzenia działalności kulturalnej.

II Program pobytu uczniów naszego Liceum w Lyonie w dn.25.05.2007- 5.06.2007:


[Rozmiar: 97239 bajtów]

25.05.2007 Przyjazd grupy polskiej i przyjęcie jej przez rodziny francuskie.

26-28.05.2007 Pobyt w rodzinach

29.05.2007 Rano zwiedzanie szkoły Saint Thomas w Oullins, obiad w szkole, po południu zwiedzanie starego Lyonu w tym bazyliki Fourviere , wieczorem spotkanie wszystkich uczestników w szkole.

30.05.2007 Wycieczka do Perouges, zwiedzanie miasteczka z przewodnikiem.

31.05.2007 Wycieczka do Annecy zwiedzanie zabytków kurortu z przewodnikiem oraz spacer statkiem po słynnym jeziorze Annecy.

1.06.2007 W południe posiłek w McDonaldzie w Lyonie, po południu zwiedzanie z przewodnikiem starej dzielnicy tkaczy Lyońskich La Croix Rousse.

2-3.06.2007 W rodzinach

4.06.2007 Przedpołudnie w szkole, następnie- spotkanie z merem miasta Oullins w merostwie, po spotkaniu przejazd do szkoły w Mornant, piknik, zwiedzanie z przewodnikiem miasteczka Mornant.

5.06.2007 Wyjazd grupy do Polski


[Rozmiar: 176515 bajtów]

Poza programem oficjalnym w czasie weekendu niektórzy uczniowie mieli możliwość np. pójścia na mecz piłki nożnej drużyny Olympique Lyonais ,zwiedzić Genewę i Marsylię.

Grupie francuskiej, która odwiedzi nas na przełomie października i listopada 2007, zaproponujemy ciekawą ofertę kulturalno-krajoznawczych imprez, m.inn. nasi francuscy przyjaciele będą mogli podziwiać: Kraków, Częstochowę, Oświęcim, Wadowice, Wieliczkę, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, a także spędzić czas w rodzinach i poznać obchody święta Wszystkich Świętych w naszym kraju oraz uczestniczyć w przyjęciu w naszej Szkole.

III Zaproszenie:

Gorąco zapraszamy uczniów naszego Liceum do uczestniczenia w planowanych dalej wyjazdach do uczniów Szkoły Saint Thomas D’Aquin. O atrakcyjności takiego wyjazdu mogą zaświadczyć uczestnicy pierwszego majowego pobytu w Oullins!Uczniowie,biorący udział w pierwszej wymianie:


Uczniowie III LO:     Uczniowie szkoły Saint Thomas:
Karolina Bednarczyk     Sauerbach Laura
Robert Banet     Garel Etienne
Joanna Kasprzyk     Jóźwicki Dorothee
Diana Król     Wengorzewski Dawid
Paulina Gil     Vantilcke Helene
Anna Zielińska     Mignot Guillemette
Patrycja Zagól     De Villaine Adelaide
Kaja Gurbisz     Grollemund Vincent
Anna Dlugon     Vocisano Lucas
Mateusz Stanek     Pfleger Pierre
Izabella Szczukiewicz     Sur Claire
Alicja Petrus     Grillet Marion
Przemysław Niznik     Guittet Alexis
Tomasz Kowalski     Poilane Marin
Anita Borowiec     Laflorencie Pauline


Nauczyciele III LO:             Nauczyciele szkoły Saint Thomas:
mgr Halina Witkowska             Mariusz Ochmański
mgr Krystyna Misterka             Anis Hanna


[Rozmiar: 190725 bajtów]

[Rozmiar: 118801 bajtów]

[Rozmiar: 130189 bajtów]