Zapraszamy!

Zapraszamy do nauki języka niemieckiego, oferując Wam naszą wiedzę, umiejętności i czas. My czyli czterech nauczycieli dyplomowanych i jeden mianowany, my czyli pięciu egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Będziemy Was wprowadzać w arkana wiedzy językowej, stosując najnowocześniejsze metody nauczania, przy użyciu multimedialnych środków technicznych. Korzystamy równocześnie z nowatorskiego i bardzo urozmaiconego podręcznika "Delfin". Przygotowuje on do Nowej Matury, rozwijając równolegle i równomiernie cztery podstawowe sprawności językowe. Będziemy się spotykać w grupach dwu- lub czterogodzinnych, w zależności od stopnia zaawansowania.

Niepowtarzalną szansę praktycznego sprawdzenia umiejętności stworzą Wam wymiany z młodzieżą szkół średnich z Cuxhaven (Niemcy) oraz Spijkenisse (Holandia). Dla Was staną otworem drzwi Instytutu Goethego, a także Konsulatu Austriackiego, umożliwiając udział w imprezach o charakterze kulturalnym i dydaktycznym. A jeśli będziecie ciągle nienasyceni wiedzy z języka niemieckiego, zachęcamy Was do współpracy i rozwijania talentów językowych uczestnicząc w zajęciach kółka zainteresowań.

Do zobaczenia wkrótce!