Data publikacji: 03 09 2021

Zebrania z Rodzicami odbędą się według harmonogramu


6.09.2021 godz.17:30 klasy I spotkanie na hali, a następnie przejście
do wyznaczonych sal


6.09.2021 godz.17:30 klasy III po gimnazjum spotkania z wychowawcami
w wyznaczonych salach


13.09.2021 godz.17:00 klasy II i III po szkole podstawowej spotkania
z wychowawcami w wyznaczonych salach.


13.09.2021 godz.18:00 spotkanie Rady Rodziców