116
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 CA 3f,3e,3c,3b,3a j.obcy I
  UC 2f,2e,2c j.obcyII
VW 2c biologia
MP 2c chemia
2 8:20- 9:05 CA 3f,3e,3c,3b,3a j.obcy I
JM 1a historia
UC 2f,2e,2c j.obcyII
VW 2c biologia
MP 2c chemia
3 9:15-10:00 LW 2bg,2ag rozszerzenie
KP 1a biologia
Vp 2d j.polski
KP 2a biologia
JM 2c historia
4 10:10-10:55 LW 2bg,2ag rozszerzenie
KP 1a godz.wych
Vp 2d j.polski
KP 2a biologia
JM 2c historia
5 11:05-11:50 MP 2c chemia
IS 1f filozofia
2d matematyka
JM 2a historia
AN 2c matematyka
6 12:10-12:55 LM 2c fizyka
KP 1f biologia
LM 2d fizyka
MP 2c chemia
pV 2e przedsięb.
7 13:05-13:50 MP 2gg,2fg,2eg rozszerzenie
P_ 2gg matematyka
JM 2d wos
JM 2c wos
MJ 2e wos
8 13:55-14:40 MP 2gg,2fg,2eg rozszerzenie
       
Drukuj plan
wygenerowano 2021-01-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum