Twoja przeglądarka jest przestarzała, by przeglądać tą stronę wybierz nowsze rozwiązanie.
Spread Firefox Affiliate Button Opera, the fastest and most secure web browser

O Szkole

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego jest jedną z najstarszych tego typu szkół w Krakowie. Powstało na mocy decyzji z dnia 27 marca 1906 jako Cesarsko - Królewskie Gimnazjum V i mieściło się w centrum Krakowa, w budynku przy ulicy Jana Kochanowskiego 5. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku szkoła zmieniła nazwę na V Państwowe Gimnazjum Neoklasyczne, a następnie na V Państwowe Gimnazjum i Liceum typu humanistycznego.

W latach okupacji hitlerowskiej szkoła została zamknięta, ale zarówno nauczyciele, jak i młodzież, nie zaprzestali działalności, aktywnie uczestnicząc w organizacji i prowadzeniu tajnego nauczania.

Po wyzwoleniu Krakowa i zakończeniu II wojny światowej, V Gimnazjum już w 1945 roku wznowiło pracę w budynku przy ulicy Jana Kochanowskiego.

W roku szkolnym 1953/54 nastąpiła zmiana nazwy na III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego i pod tą nazwą działa do dziś - od 1968 roku w budynku na osiedlu Wysokim 6.

W 1968 roku III Liceum przyłączyło się do tzw. "szkół stowarzyszonych" biorących udział w eksperymencie pedagogicznym UNESCO i za działalnośż w tej organizacji w roku 1979 sekretarz generalny wyróżnił szkołę Medalem UNESCO.

W roku 2014 pan Prezydent Miasta Krakowa oddał do użytku szkoły pasywną halę widowiskowo-sportową.

Szkoła posiada tytuły: Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Nowych Technologii, Małopolskiej Szkoły z Pasją

Nasze liceum posiada:
  • klasopracownie, pracownie przedmiotowe i językowe,
  • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny,
  • posiada stałe łącze internetowe,
  • dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe,
  • internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły,
  • bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem (30 000 woluminów) i katalogiem elektronicznym oraz dostępem do Internetu,
  • siłownię, salę gimnastyczną i boiska szkolne, dostęp do boiska ze sztuczną trawą (krytego pod balonem w zimie!),
  • stołówkę oraz bufet,
  • monitoring,
  • dogodny dojazd ze wszystkich punktów Krakowa.
Obecnie „Trójka”- w której tradycja łączy się z nowoczesnością, a priorytetem jest dobro ucznia - należy do najbardziej popularnych i cenionych szkół Krakowa. Wyrazem tego jest nie tylko opinia o niej jako "szkole sprzyjającej uczniom" i zyskane przez nią ostatnimi laty tytuły np. Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Nowych Technologii, Małopolskiej Szkoły z Pasją, ale przede wszystkim - prawie 100% zdawalność matury, a także wysoki wskaźnik EWD (obiektywnej miary poziomu nauczania). Tak duża efektywność pracy Liceum jest niewątpliwie spowodowana kilkoma czynnikami. Po pierwsze - wysoko wykwalifikowana kadra profesorów w przyjacielskiej atmosferze i z wielkim zapałem towarzyszy uczniom w odkrywaniu prawd i zasad różnych nauk na lekcjach szkolnych i pozaszkolnych, ponadto różnorodne dziedziny wiedzy uczniowie mogą zgłębiać również dzięki bardzo ciekawej autorskiej ofercie przedmiotów uzupełniających, jaka kierowana jest do nich w ramach poszczególnych klas.

Niewątpliwie ważne znaczenie w indywidualnym rozwoju młodych ludzi mają także - inicjowane przez Dyrekcję, uczniów i nauczycieli - różne projekty. Dzięki nim nastolatkowie pogłębiają swoją wiedzę, poszerzają kompetencje komunikacyjne, ale także realizują swoje marzenia i kształtują postawę obywatelską.

Trójka to jednak nie tylko nauka na wysokim poziomie oraz różnorodne projekty w ramach których uczniowie ćwiczą i rozwijają tzw. kompetencje kluczowe! Trójka to również przyjaźnie na całe życie, to rejs żaglowcem czy rywalizacja sportowa w Licealiadach, to również akcje charytatywne czy – międzypokoleniowe spotkania.

A w ostatnim dziesięcioleciu tak wiele się wydarzyło!

Dwadzieścia pięć razy mieliśmy okazję być gośćmi Salonu "Trójkowe Czwartki", pięciokrotnie świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej wraz z naszymi emerytowanymi koleżankami i kolegami, a dziesięciokrotnie przeżywaliśmy z nimi chwile wzruszenia w czasie Styczniowych Spotkań Opłatkowych. Dziesięciokrotnie realizowane Dni Kultury Świata pozwoliły nam poczuć się obywatelami świata, a corocznie celebrowane polskie Święta i Rocznice budowały naszą narodową tożsamość. Szkolne akcje charytatywne otwierały nasze serca: ośmiokrotnie uczestniczyliśmy w Szlachetnej Paczce, siedmiokrotnie organizowaliśmy Kiermasz na Rzecz Małopolskiego Hospicjum Dla Dzieci, pięciokrotnie pomagaliśmy naszym rodakom na Wschodzie w ramach akcji "Kresy" i "Rodacy – Bohaterom". Dziesięciokrotnie dzięki Dniom Humanisty – mogliśmy obserwować, jak twórczość wybitnych artystów inspiruje talenty literackie, plastyczne, fotograficzne czy recytatorskie. Dwudziestokrotnie podziwialiśmy talenty reżyserskie i aktorskie członków naszej szkolnej społeczności w czasie spektakli z okazji Dnia Patrona Szkoły i Wigilii Szkolnych. Teatr Łaźnia Nowa” dziesięciokrotnie był areną zmagań artystów teatru, muzyki i tańca. Dziesięciokrotnie podziwialiśmy inwencję twórczą uczniów w czasie organizowanego z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego szkolnego Dnia Luzaka. Dwukrotnie już dzięki nowej inicjatywie Debat Oksfordzkich rozwijaliśmy nasze umiejętności dyskutowania w czasie Konkursu "Aurea Dicta".Kalendarium szkoły

27 III 1906 Akt powołania Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum w Krakowie

04 IX 1907 Uroczyste otwarcie szkoły przy ul. Jana Kochanowskiego 5 (V Gimnazjum męskie klasyczne 8-letnie)

1911 Pierwsza matura pod przewodnictwem Emanuela Dworskiego, hospitatora krajowego szkół średnich

25 V 1913 Poświęcenie sztandaru

1919 Zmiana nazwy szkoły na V Państwowe Gimnazjum Neoklasyczne ( niższe 3-letnie, wyższe 5-letnie)

1932 Kolejna zmiana nazwy szkoły na V Gimnazjum i Liceum Humanistyczne im. Jana Kochanowskiego

1945 Pierwsza po wojnie matura

1953 Zmiana nazwy szkoły na III Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego (nazwa ta obowiązuje do chwili obecnej)

1957 III LO zostaje przyjęte do tzw. szkół stowarzyszonych UNESCO

1964 III LO otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski

1 IX 1968 Przeniesienie III LO do nowej siedziby na os. Wysokie 6 w Nowej Hucie

10 X 1968 Uroczysta inauguracja działalności III LO w dzielnicy Nowa Huta

14 X 1975 Harcerski szczep Czarnolas działający przy III LO otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski

20 IV 1978 Minister Oświaty nadaje III LO Medal Komisji Edukacji Narodowej

11 X 1979 Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nadaje III LO Dyplom Przyjaciela Dziecka

13 XI 1979 III LO zostaje wyróżnione złotą odznaką Ochotniczych Hufców Pracy

1979 Sekretarz Generalny UNESCO wyróżnia Medalem UNESCO za działalność w ramach szkół stowarzyszonych

1976―1980 Harcerze ze szczepu Czarnolas uczestniczą w operacji Morena – budowie parku rekreacyjnego w Gdańsku

1984 W uznaniu wkładu pracy wniesionej w rozwój kultury fizycznej młodzieży Liceum otrzymało medal za zasługi dla sportu szkolnego

1987 Powstaje hymn szkoły wykorzystujący motywy poezji Jana Kochanowskiego

24 X 1987 Zjazd absolwentów i profesorów z okazji jubileuszu 80-lecia szkoły

03 XII 1989 Rozpoczyna działalność Stowarzyszenie Absolwentów V Gimnazjum i III LO

1990 Opracowanie i pierwszy rok realizacji autorskiego programu nauczania w III LO (jedna z 12 szkół średnich w Polsce)

1993 Rozpoczęcie współpracy z Fundacją Księcia Walii, Fundacją Progress and Business, Instytutem Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH w dziedzinie ekologii w ramach programu Poszanowanie Dziedzictwa

1994 III LO przystępuje do udziału w oświatowym eksperymencie Szkoła w systemie demokracji w ramach Programu TEMPUS

1994/95 III LO podejmuje eksperymentalny tryb nauki języka francuskiego przygotowujący do egzaminów DALF i DELF

1994/95 Rozpoczęcie nauczania w klasie dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim

1996 III LO otrzymuje nagrodę Kuratora Oświaty Złotą Statuetkę za aktywność artystyczną uczniów

1996 Jubileusz 90-lecia Liceum, poświęcenie nowego sztandaru szkoły

26 X 1996 Zjazd absolwentów z okazji 90-lecia szkoły w hotelu Forum

1996―2003 Pięciokrotne zdobycie Szabli kapitana Stawarza w biegach niepodległościowych

23 X 1998 Zjazd absolwentów z okazji 30-lecia działalności liceum w Nowej Hucie

17 III 2000 Udział delegacji w uroczystych obchodach w Belgii 10. rocznicy polsko-belgijskiej współpracy szkół

5 XII 2001 Wizyta kardynała Franciszka Macharskiego w Liceum

01 IX 2004 Przekształcenie szkoły w zespół obejmujący III LO im. Jana Kochanowskiego i I LO Uzupełniające dla Dorosłych

24―25 III 2006 100-lecie Liceum

17 IV 2008 Rozpoczęcie działalności "Trójkowych Czwartków" - salonu myśli, pasji i wyobraźni

14 X 2008 Jubileusz Czterdziestolecia działalności ponadstuletniej szkoły w Nowej Hucie - 60-letniej dzielnicy Krakowa

2 VI 2010 Uroczystość posadzenia "Dębu Pamięci" – pamięci kapitana Jana Kantego Rajtara

16 II 2011 Rozpoczęcie cyklicznej pomocy Małopolskiemu Hospicjum dla Dzieci

V 2011 Uzyskanie tytułu Szkoły Odkrywców Talentów nadanego przez Ministra Edukacji Narodowej jako jedna z dziesięciu szkół w Polsce

2012 Rozpoczęcie działalności szkolnego klubu Interact (IAC) pod patronatem Rotary Club Kraków

1.IX 2012 Rozpoczęcie realizacji programu Deutsches Sprachdiplom II

2 X 2012 Wizyta biskupa Jana Zająca w Liceum

29 X 2013 Podpisanie Aktu Erekcyjnego pod budowę pasywnej hali sportowo - widowiskowej na terenie III Liceum Ogólnokształcącego

1IX 2014 Otwarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego hali sportowo – widowiskowej

13 III 2015 III LO wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim po raz pierwszy przeprowadza w Polsce Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Naboj"

Prezentacja o III LO.

© 2010 III Liceum Ogólnokształcące
Krzysztof Piskorz