Twoja przeglądarka jest przestarzała, by przeglądać tą stronę wybierz nowsze rozwiązanie.
Spread Firefox Affiliate Button Opera, the fastest and most secure web browser

Współpraca z Instytutem Goethego

Pani profesor Donata Wajda realizuje pilotażowy projekt nauczania języka niemieckiego. Multimedialny program "redaction - d" realizowany jest w grupach językowych 2Nr2 i 1Np3.


Współpraca z Akademią Pedagogiczną

  • język polski
    Studenci V roku filologii polskiej prowadzeni przez p. profesor Zofię Budrewicz
    - nauczyciel ćwiczeniowy prof. Ligia Wirtel.
  • matematyka
    Studenci IV roku matematyki prowadzeni przez p. doktor Małgorzatę Ćwik - nauczyciel ćwiczeniowy prof. Beata Bobak.


Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim

Studenci IV roku Chemii i Ochrony Środowiska ubiegający się o uprawnienia do wykonywania zawodu naczyciela chemii.
Nauczyciele ćwiczeniowi: mgr Małgorzata Knap, dr Michał PoĽniczek.
W ramach współpracy ww nauczyciele są również opiekunami studentów podczas ciągłych praktyk, które odbywają się
na przełomie września i października.


Współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą

Uczniowie biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH".


Koło przyjaciół sztuki

Ostatnie wyjścia:

  • 8 listopada - Muzeum Narodowe - malarstwo Zofii Stryjeńskiej.
  • 15 listopada - Bunkier Sztuki - Shinja Ogawa - "Realizm perwersyjny II".


© 2010 III Liceum Ogólnokształcące
Krzysztof Piskorz