Twoja przeglądarka jest przestarzała, by przeglądać tą stronę wybierz nowsze rozwiązanie.
Spread Firefox Affiliate Button Opera, the fastest and most secure web browser

Nasze sukcesy

 

Od roku 1990 przez 13 lat III LO funkcjonowało według programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli naszej szkoły, a zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. System określany skrótowo 2+2 obejmował podział tradycyjnego czteroletniego systemu nauczania na dwa etapy. Od trzeciej klasy uczniowie wybierali profil dalszej nauki (humanistyczny, humanistyczno-dziennikarski, matematyczno-fizyczno-chemiczny, biologiczno-chemiczny, ekonomiczny, pedagogiczny) mogli więc koncentrować się na kilku wybranych przedmiotach. Uczniowie korzystali również z zajęć dodatkowych

z dziedzin nieobjętych tradycyjnym programem szkolnym: psychologii, prawa, filmoznawstwa, filozofii, ekonomii.

W szkole pojawiły się również tzw. klasy dwujęzyczne, z wykładowym językiem angielskim. Wartym przypomnienia jest fakt, że w związku z tym w roku szkolnym 1998/99 w ramach programu Fullbrighta nastąpiła wymiana nauczycieli matematyki – pani Anny Filipiuk i pana Williama O’Connora z USA.

W 2004 r. mury naszego Liceum opuścili ostatni absolwenci kształceni według programu autorskiego. W związku z reformą oświaty zmieniła się struktura szkoły, ale nie zatraciliśmy pasji reformatorskiej i proponujemy takie rozwiązania, które czynią naszą pracę efektywniejszą, a szkołę bardziej przyjazną dla młodzieży.

Wprowadziliśmy lektoratowy system nauczania języków obcych. Kluczem do tworzenia grup jest stopień opanowania języka obcego przez uczestników zajęć. Każdy uczeń klasy pierwszej, po teście kompetencyjnym, znajduje miejsce w grupie odpowiadającej jego wiedzy i umiejętnościom. Dzięki temu systemowi nauczanie języka obcego jest bardziej efektywne.

Owocem programu autorskiego było także pogłębienie współpracy III LO

z krakowskimi uczelniami wyższymi. Dla przedmiotów: j. polski, angielski, niemiecki, matematyka, chemia, pedagogika staliśmy się szkołą ćwiczeniową dla studentów UJ i WSP (teraz AP), uczestniczących w całorocznych praktykach.

Nauczyciele naszej szkoły są również autorami wielu artykułów w czasopismach metodycznych, specjalistycznych i publikacji o charakterze metodycznym z języka polskiego, niemieckiego, angielskiego, historii, WOS, chemii, biologii, matematyki.

Nadal rozwijamy zainteresowania i wiedzę uczniów, organizując dla nich rozmaite zajęcia dodatkowe: wykłady monograficzne, koła przedmiotowe, sesje. Wykładowcami są pracownicy wyższych uczelni, nasi absolwenci i nauczyciele. Zajęcia odbywają się zarówno w szkole, jak i w zaprzyjaźnionych placówkach kulturalno-oświatowych: np. Nowohucka Biblioteka Publiczna Filia nr 8 na os. Kalinowym czy Centrum Młodzieży im. H. Jordana na ulicy Krowoderskiej.

W szkole odbywały się zajęcia z filmoznawstwa, prowadzone przez pan profesora Krzysztofa Pietscha, w których uczestniczyły kolejne roczniki klas pierwszych. Prowadzący zwracał szczególną uwagę na film jako tekst kultury i przygotowywał do jego świadomego odbioru. Zajęcia te kontynuowane były następnie przez naszą absolwentkę i studentkę filmoznawstwa UJ Joannę Rożen w zakresie historii i teorii filmu. Prowadziła ona również zajęcia warsztatowe, czego efektem były filmy nakręcone przez uczniów.

Koło filozoficzne, prowadzone przez absolwentkę III LO i, wtedy studentkę filozofii PAT, a obecnie nauczyciela akademickiego, panią Annę Siwek cieszyło się takim powodzeniem, że w jednym roku w zajęciach uczestniczyło ponad 200 osób. Zajęcia stwarzały możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi, które koncentrowały się wokół trzech tematów: świat, człowiek, Bóg. Celem zajęć było przedstawienie dorobku filozoficznego cywilizacji europejskiej oraz praktyczna nauka prowadzenia uargumentowanej dyskusji.

Uczniowie spośród dodatkowych przedmiotów mogli wybrać również psychologię, która była prowadzona w systemie warsztatowym.

Podstawy prawa i podstawy ekonomii uczniowie poznają na dodatkowych zajęciach prowadzonych w szkole przez pana Sławomira Pietrzyka (prawo) i pana dyrektora Zbigniewa Kolocha (ekonomia). Zajęcia trwają 3 semestry.

Od lat szkoła daje również możliwość rozwijania zainteresowań dziennikarskich. Uczniowie – w różnych latach – redagowali i wydawali szkolne czasopisma: Co w Trójce piszczy, Po prostu, Spectator, Wielkie Litery, Prowokator, Trójkąt.

Młodymi redaktorami opiekowali się profesorowie: Jan Kamiński, Jolanta Pyś-Miklasz, Ligia Wirtel, Anna Folfasińska-Małota.

Obecnie kształcenie umiejętności dziennikarskich odbywa się dwupoziomowo: najpierw uczniowie klas I w ramach Koła Dziennikarzy, prowadzonego przez prof. Beatą Nawrot, poznają poetykę gatunków dziennikarskich i dziennikarsko-literackich, a uczestnicząc w różnych kulturalnych imprezach, sprawdzają się w rolach młodych dziennikarzy, pisząc recenzje, przeprowadzając wywiady. Uczniowie klas drugich (tak samo jak ich poprzednicy z klas trzecich w liceum czteroletnim) uczestniczą w cyklu 7 wykładów prowadzonych przez różnych dziennikarzy krakowskich mediów. Po części teoretycznej wiosną odbywają praktyki w redakcjach: Radia Kraków i dzienników krakowskich.

Należy dodać, że prace naszych uczniów-dziennikarzy są zauważane (liczne publikacje) i nagradzane (w maju 2005 r. – wyróżnienie w I Małopolskich Warsztatach —Dziennikarskich dla redaktorów szkolnych gazetek).

 

Wielką dumą naszej szkoły jest chór, który od wielu lat i niezmiennie utrzymuje wysoki poziom artystyczny. Współtworzyli go kolejni opiekunowie – dyrygenci:

Stanisława Staszczak, Anna Kadłuczka, Agnieszka Pawłowska-Jackowska, Paweł Herod.

Współpraca z zespołem dla wielu nie kończy się w momencie otrzymania świadectwa dojrzałości. W chórze szkolnym śpiewają także absolwenci, poświęcając swój czas nie tylko studiom, pracy, ale i kontynuacji znajomości, zainteresowań, a może nawet pasji.

Repertuar szkolnego chóru jest bardzo zróżnicowany (pieśni patriotyczne, religijne, ludowe, dawne i współczesne). Chór uświetnia wszystkie ważne szklone uroczystości – ślubowanie klas pierwszych, wigilia szkolna, opłatek dla emerytowanych pracowników szkoły, pożegnanie maturzystów. Do tradycji chóru zaczynają wpisywać się kilkudniowe wyjazdy integracyjne. Edukacja muzyczna uczniów realizowana jest również dzięki wieloletniej współpracy szkoły z Filharmonią Krakowską. Młodzież od lat uczestniczy w koncertach

z cyklu Musica – Ars Amanda.

Ciekawą formą zajęć pozalekcyjnych były dwa wyjątkowe rejsy żeglarskie:

na Zawiszy Czarnym w październiku 1999 r. i Pogorii w lutym 2001 r.

Morze Śródziemne było areną zmagań z żywiołem i własną słabością, młodzi żeglarze mogli rozkoszować się także pięknem egzotycznego pejzażu, niezwykłej architektury i poznawać nowe obyczaje i nowych, ciekawych ludzi. Zawiązano przyjaźnie, narodziły się trwałe uczucia… bo na pokładzie Zawiszy życie płynie jak w bajce.

Sesje popularnonaukowe są stałym elementem w pracy szkoły. Przygotowują je uczniowie pod kierunkiem nauczycieli, pozwala im to wejść w rolę badaczy przeszłości

i współczesności rodzimego miasta, regionu, kraju, kontynentu, współczesnej nauki.

Jak przystało na uczniów szkoły im. Jana Kochanowskiego, współtworzą Dzień Patrona Szkoły – święto organizowane co roku jesienią. Przygotowują wystawy, montaże poetyckie, prezentacje multimedialne, quizy i w ten sposób stają się kontynuatorami żywych wartości tradycji humanistycznych.

Do roku jubileuszowego zorganizowane zostały sesje o różnorodnej tematyce.

31 marca 2000 r. odbyła się sesja popularnonaukowa Nasz wiek XX, ukazująca osiągnięcia minionego stulecia w zakresie nauk ścisłych i pokrewnych. W efekcie w czasopiśmie Matematyka wydrukowano pracę uczniów pt. Kronika rozwoju maszyn liczących.

W ramach poznawania dziedzictwa narodowego i kulturowego odbyły się kolejne sesje: Kraków – moje miasto w 2003 r. – prezentująca nasze miasto w różnych epokach historycznych, od średniowiecza po współczesność; Sławni Polacy na różnych kontynentach w 2004 r. – a wśród nich np. Maria Skłodowska-Curie, Helena Modrzejewska, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Zawisza Czarny, Jan Paweł II.

Dla podkreślenia historycznych związków naszego kraju z Europą odbyły się w szkole: Dzień Europejski – przybliżający wiedzę o różnych krajach europejskich; Europejski Dzień Wiosny – przypominający najważniejsze wartości moralne i zasady demokratyczne Europy, np. Wolność i tolerancja, Prawa człowieka.

W 2000 roku uczniowie klasy z poszerzonym językiem francuskim wyjechali do Santiago de Compostella w Hiszpanii na, trwającą trzy tygodnie, sesję naukową, zorganizowaną przez francuskie Centrum Kultury Europejskiej z Saint-Jean-d’Angely. Celem działań tego ośrodka jest zachęcenie młodzieży różnych państw europejskich do wzajemnego lepszego poznania, poprzez prezentacje historii i kultury ich państw, oraz do odkrywania wspólnego europejskiego dziedzictwa, tak, aby „stali się aktywnymi uczestnikami życia zjednoczonej Europy, która szuka swojej tożsamości i buduje wspólną przyszłość dla swoich młodych obywateli”[1].

Wszystkim pozostanie w pamięci „wieczór narodów” z piękną inscenizacją krakowskiej legendy o smoku wawelskim oraz wielonarodowe menu „kolacji narodów”.

Uczniowie wyjechali z Santiago de Compostella bogatsi w nowe wrażenia i umiejętności, a przede wszystkim w nowe przyjaźnie.

Od wielu lat „Trójka” ma przyjacielskie kontakty z wieloma szkołami za granicą. Wyjazdy w ramach wymiany, pozwalają doskonalić znajomość obcego języka literackiego i potocznego, poznać kulturę i życie codzienne innych krajów.

Zaprzyjaźnione szkoły to:

 

SPES NOSTRA z Kuurne (Belgia)

Angelus Merula ze Spijkenisse (Holandia)

Carl-August-Musäus Regelschule w Weimarze (Niemcy)

Lichtenberg – Gymnasium Cuxhaven (Niemcy)

Instituto Tecnico Industriale Statale C. Grassi w Turynie (Włochy)

Janus Pannonius Gimnasium w Pecsu (Węgry)

Lycée Expérimental de Montgeron w Montgeron (Francja)

Lycée Charles de Faucauld w Lyonie (Francja)

 

Wymiany skłaniają uczniów do pracy twórczej. Doskonałym przykładem tego typu działalności jest udział szkoły w programie językowym Sokrates – Comenius, finansowanym w całości przez UE. 15-osobowa grupa uczniów pod opieką Marii Trzaski i Barbary Szopińskiej spędziła dwa tygodnie w Turynie, zaś we wrześniu gościliśmy w Krakowie młodzież włoską i ich opiekunów. Owocem współpracy był multimedialny projekt KRATOS: Kraków i Turyn – dwie dawne europejskie stolice. Wspólnie opracowano w językach: polskim, włoskim i angielskim przewodniki po Krakowie i Turynie.

Nasi uczniowie, pod opieką pań Marty Fugiel i Małgorzaty Janczur, uczestniczyli wraz z kolegami Niemiec, Francji, Czech w latach 2000 – 2003 w międzynarodowym projekcie realizowanym z inicjatywy nauczycieli niemieckich z Oldenburga. Miał on na celu integrację młodzieży europejskiej.

Nasza szkoła może pochwalić się uczestnictwem w Międzynarodowych Dniach Teatru w Metzingen. W imprezie organizowanej co dwa lata biorą udział zarówno profesjonalne zespoły aktorskie, jak i szkolne teatry z Niemiec i z zagranicy.

Zaprezentowaliśmy na tym festiwalu już dwa przedstawienia: Złoty garnek E.T.A. Hoffmanna w reżyserii uczennicy klasy drugiej Anny Pabis w 2002 roku i Dziady cz. II A. Mickiewicza w 2004 roku, oczywiście oba w wersji niemieckojęzycznej. Spektakle odniosły wielki sukces, organizatorzy nie szczędzili słów podziwu dla pracy reżyserskiej zaprzyjaźnionego ze szkołą pana Marka Pysia oraz dla zdolności aktorskich i umiejętności językowych naszych uczniów, rozwijanych pod kierunkiem pani Donaty Wajdy.

Od wielu lat uczniowie mają możliwość wystąpić w roli artystów teatru, grafików, malarzy, muzyków, recytatorów, biorąc udział w Festiwalu Kultury Szkolnej.

Odbywa się on co roku wiosną i jest świętem artystycznym szkoły. Przedstawieniom teatralnym o różnorodnym charakterze (sceny dramatyczne, komediowe, kabarety, monodramy, teatr poezji i tańca) towarzyszą wystawy fotografii, prac plastycznych, rękodzieła artystycznego. Nagrodzeni przez jury, w skład którego wchodzą: uczniowie, nauczyciele i zaproszony gość, artyści reprezentują szkołę na Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym Młodzieży. Możemy poszczycić się wieloma laureatami tego przeglądu:

 

Srebrny Chochoł w latach 1991, 1992, 1998, 1999 (np. Król Ubu, Szalony podwieczorek, Wampir Erdélblól, Przy drzwiach zamkniętych);

Brązowy Chochoł w 1998 i 1990 r.;

 

Złoty Chochoł w latach 1994, 1998, 2001, 2002 (np. Trzcina, Eksperyment, Przystanek autobusowy, Szach-mat);

 

Złota Jodła na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym Serce na gaz 1989 r.

Nagroda za Indywidualność artystyczną otrzymała Magdalena Miklasz w 2001 r.

 

Uczniowie przygotowujący się do licznych zajęć, konkursów, olimpiad, przedstawień, itp. mogą korzystać z zasobów biblioteki. Szkoła może poszczycić się nowoczesną wypożyczalnią i czytelnią.

Od 1998 biblioteka jest skomputeryzowana, zawdzięczamy to pracy pań: Łucji Chmielewskiej i Barbarze Szopińskiej.

Biblioteka zgromadziła 27365 woluminów, prenumeruje 32 tytuły czasopism, w czytelni do dyspozycji uczniów są 4 komputery, z dostępem do katalogów i Internetu. W zbiorach biblioteki znajduje się 305 pozycji z XIX i początku XX wieku. Najstarsza ― Dramata i poezye Juliusza Słowackiego — pochodzi z 1874 r.

Biblioteka posiada własną stronę internetową dostępną na tej witrynie.

Nowoczesna szkoła nie może dziś istnieć bez pracowni informatycznych. Nasze szkolne podlegały i podlegają ciągłemu procesowi modernizacji. W 2005 roku oddano do użytku nową salę z 14 stanowiskami dla uczniów, stanowiskiem dla nauczyciela i serwerem. Dodatkowo pracownia posiada projektor multimedialny z zestawem tylnej projekcji i dostęp do Internetu. Uczniowie prowadzą stronę internetową szkoły: www.iii-lo.krakow.pl.

Należy również wspomnieć o jeszcze kilku elementach pracy „Trójki”.

Jak w każdej szkole - i w naszej uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego współtworzą życie w szkole - wspierają różne inicjatywy, organizują pomoc potrzebującym (np. akcje charytatywne, współpraca z Domem Dziecka w Sieborowicach), walentynki, Dzień Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej. To pozwala rozwijać umiejętności współpracy w grupie, podziału ról, brania odpowiedzialności za siebie i innych, podejmowania decyzji i wyciągania wniosków, uczy potrzeby i umiejętności mądrego kompromisu – a więc skutecznie przygotowuje do życia w państwie demokratycznym, którego pełnoprawnymi obywatelami młodzi ludzie mają się stać za kilka lat. Przez te ostatnie 10 lat opiekę nad samorządem ze strony Rady Pedagogicznej sprawowali: A. Adamska, E. Czadowska, P. Mucha, A. Norys,

D. Wajda i M. Wilanowska.

Na rzecz szkoły wykonują różne prace nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale zawsze można też liczyć na pomoc ze strony Rodziców. Na przykład wszystkie sale polonistyczne , zostały dzięki nim pomalowane i wyposażone w firanki, zasłony, kwiaty, kwietniki i półki; sale chemiczne przeszły generalny remont; Rada Rodziców zawsze przekazuje część swoich funduszy na książki do biblioteki, nagrody dla uczniów, organizację uroczystości szkolnych (np. opłatek).

Szkoła od wielu lat współpracuje także z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Hucie i ze Stowarzyszeniem Psychologów Praktyków. Uczniowie i nauczyciele zawsze mogą liczyć na pomoc i współpracę pani Anny Słobodzińskiej. Jednym z ciekawszych wspólnych doświadczeń był obóz naukowy polonistyczno-psychologiczny w marcu 1991 roku, który zorganizowany został przez polonistkę panią Jolantę Pyś- Miklasz. Wspólnie spędzony czas zaowocował między innymi zgraniem klasy i przygotowaniem w sumie czterech spektakli teatralnych prezentowanych później na Festiwalu Kultury Szkolnej. Ta nowatorska koncepcja zaowocowała programem obozów śródrocznych, opracowanym przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie dla młodzieży licealnej. Obozów takich odbyło się kilkadziesiąt. W wielu z nich uczestniczyli nasi uczniowie.

© 2010 III Liceum Ogólnokształcące
Krzysztof Piskorz