Twoja przeglądarka jest przestarzała, by przeglądać tą stronę wybierz nowsze rozwiązanie.
Spread Firefox Affiliate Button Opera, the fastest and most secure web browser

WiP - informacje    Regulamin    Dokumenty    Listy osób zakwalifikowanych    Terminy zajęćCzy można polubić rozwiązywanie zadań z matematyki czy chemii? Czy można efektywnie się uczyć? Czy teoretyczna wiedza do czegoś się przydaje?

Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania należy zgłosić się do uczestnictwa w projekcie: WiP - wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych. Rekrutacja rusza już 1 września!

Projekt jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresowany jest do uczniów klas I - III krakowskich liceów ogólnokształcących nr: III, X, XI, XIII, XIV, XVI, XX, XXVI, XXVIII, XXX, XXXI.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności z matematyki, fizyki, chemii, biologii czy geografii tych uczniów, którzy uzyskali na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej wyniki na poziomie niskim lub średnim. W ten sposób uczestnicy otrzymają istotną pomoc w przygotowaniu się do matury.

Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu w grupach 6-8 osobowych organizowanych w każdej z wymienionych szkół. Każdy uczeń będzie uczestniczyć w zajęciach z jednego przedmiotu wybranego spośród: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii. Na program złożą się także warsztaty z zakresu technik efektywnego uczenia się i organizacji pracy umysłowej oraz warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego.

Zajęcia prowadzone będą tak, aby zaciekawić przedmiotem i w przystępny sposób objaśnić trudne zagadnienia programowe. Część lekcji będzie się odbywać także poza terenem szkoły (np. w Muzeum Inżynierii Miejskiej czy w pracowniach i laboratoriach Wydziału Chemii oraz Instytutu Fizyki Jądrowej UJ) z nastawieniem na pokazanie, jak stosuje się omawiane treści praktycznie w różnych dziedzinach wiedzy oraz w życiu codziennym. Zorganizowane będą również konkursy przedmiotowe, a także trzydniowy wyjazd dla najpilniejszych uczniów podsumowujący zajęcia roczne w danej szkole.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie: www.wip.krakow.pl

Informujemy, że w naszej szkole planujemy otwarcie 8 grup matematycznych.

© 2010 III Liceum Ogólnokształcące
Krzysztof Piskorz