DataInformacje o wydarzeniu
09.09.2019Zebranie z Rodzicami.
07.10.2019Konsultacje dla rodziców.
14.10.2019Dzień Patrona, ślubowanie klas pierwszych.
04.11.2019Zebranie z Rodzicami.
16.12.2019Konsultacje dla rodziców.
20.12.2019Wigilia szkolna, wigilie klasowe.
23.12.2019Początek zimowej przerwy świątecznej.
31.12.2019Koniec zimowej przerwy świątecznej.
07.01.2020Zebranie z Rodzicami.
27.01.2020Początek ferii zimowych.
09.02.2020Koniec ferii zimowych.
09.03.2020Zebranie z Rodzicami.
09.04.2020Początek wiosennej przerwy świątecznej.
14.04.2020Koniec wiosennej przerwy świątecznej.
20.04.2020Konsultacje dla Rodziców. Zebrania dla klas III.
24.04.2020Zakończenie roku szkolnego klas III.
04.05.2020Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzaminy maturalne
05.05.2020Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzaminy maturalne.
06.05.2020Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzaminy maturalne.
07.05.2020Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzaminy maturalne.
12.06.2020Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
15.06.2020Zebranie z Rodzicami.
20.06.2020Opublikowanie strony internetowej szkoły.
26.06.2020Zakończenie roku szkolnego maturzystów oraz klas I i II.