Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020 / 2021

21 maja 2020od 14:00WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY w Naszej Szkole.Serdecznie zapraszamy Ósmoklasistów wraz z Rodzicami.
od 15 czerwca 2020
do 10 lipca 2020
do 15:00Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. Kandydaci, którzy wybierają III LO w pierwszej kolejności składają podanie w sekretariacie szkoły.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie na stronie e-Omikron, a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczyć do sekretariatu szkoły.
od 26 czerwca 2020
do 10 lipca 2020
do 15:00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca 2020
od 10:00 do 15:00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

3 sierpnia 2020
od 12:00 do 16:00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

4 sierpnia 2020
od 10:00 do 15:00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.
12 sierpnia 2020Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
13 sierpnia 2020od 10:00 do 16:00Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu egzaminu zewnętrznego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.
14 sierpnia 2020od 10:00 do 14:00Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu egzaminu zewnętrznego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.
17 sierpnia 2020od 12:00 do 17:00Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu egzaminu zewnętrznego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.
18 sierpnia 2020od 12:00 do 15:00Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu egzaminu zewnętrznego, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.
19 sierpnia 2020do godziny 14:00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
19 sierpnia 2020Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
do 20 sierpnia 2020Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.