Przedmioty rozszerzone:

Język polski,
biologia, język angielski

Języki:

I język – angielski, niemiecki
II język – angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

język polski,
matematyka,
język angielski,
biologia

Jeżeli chcesz:

 • lepiej rozumieć złożoności współczesnego świata,
 • poznać ludzką psychikę,
 • nauczyć się twórczego i krytycznego myślenia,
 • nabyć umiejętności rozpoznawania, opisywania i nazywania zjawisk psychologicznych,
 • w przyszłości pracować jako ktoś, kto będzie pomagał innym ludziom,

to klasa psychologiczna jest właśnie dla Ciebie!

 

Pamiętaj, że oprócz przedmiotów szkolnych możesz również:

 • doskonalić sztukę przemawiania, uczestnicząc w Trójkowym Kole Debat Oksfordzkich,
 • realizować swoje projekty podczas olimpiady Zwolnieni z teorii,
 • odkrywać i rozwijać swoje pasje uczestniczyć w Dniach Kochanowskiego i Fekuszu,
 • poznawać fascynujące osobowości ze świata mediów uczestnicząc w spotkaniach, wykładach i spektaklach,
 • uczestniczyć w akcjach szkolnego Koła Caritas oraz Trójkowego wolontariatu,
 • włączyć się w tworzenie prac badawczych, które uzyskują wyróżnienia na olimpiadach.

 

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:

 • pedagogika,
 • psychologia,
 • resocjalizacja,
 • gerontologia,
 • etyka, filozofia,
 • animacja kultury,
 • kulturoznawstwo,
 • polonistyka,
 • pielęgniarstwo,
 • rehabilitacja,
 • antropologia,
 • praca socjalna,
 • polityka społeczna,
 • oraz na wydziałach filologicznych i biologicznych.