W ramach dodatkowych zajęć proponujemy  warsztaty i lekcje:

  • Koła debatanckiego
  • biologiczne
  • chemiczne
  • matematyczne
  • geograficzne
  • fizyczne
  • SKS-u
  • z prawa
  • taneczne