Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: “Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0129/19

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu: 419 075,18 zł

Kwota dofinasowania: 398 121,42 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden czterdzieści trzy zł 06/100)

Realizatorzy projektu:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu “Małopolska Chmura Eukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków”.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na Groblach 9.

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9.

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kosciuszki w Krakowie, ul. Krzemionki 11.

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.

VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7.

VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24.

X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8.

XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie, ul. Szlak 5.

XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, os. Teatralne 33.

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44.

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie, ul. Monte Casino 31.

Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16.

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235.

Zespół Szkół Mechanicznych im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5.

Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego im. Walerego Goetla w Krakowie, os. Brzozowa 5.

Rekrutacja rozpocznie się w pierwszych dniach września. Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów.

Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

Beneficjent przewiduje m.in. możliwość korzystania z projektu przez osoby niepełnosprawne ruchowo poprzez realizację projektu w budynkach ze zniesioną barierą architektoniczną.

W załączeniu regulamin konkursu, zawierający katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności (str. 39-44).

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków.