„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

Uczniowie naszego liceum biorą udział w akcjach charytatywnych, pomagając tym, którzy tej pomocy potrzebują…

X Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera

Szanowna Społeczności Trójki! Mamy trudny czas, ale pomimo tego staramy się pomagać potrzebującym. Z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa rozpoczynamy zbiórkę ...
Wielka zbiórka książek zaczytani pl

Wielka Zbiórka Książek

Wielka Zbiórka Książek to ogólnopolska akcja zbierania książek na rzecz dzieci i dorosłych przebywających w szpitalach, pozwalająca na tworzenie bibliotek ...
Gwiazdka dla zwierzaka

Gwiazdka dla zwierzaka

Społeczność naszego liceum włącza się w akcję "Gwiazdka dla zwierzaka", w ramach, której pomaga zwierzakom ze schroniska.Więcej informacji na temat ...
Małopolskie hospicjum dla dzieci

Małopolskie Hospicjum dla dzieci

Pomagamy dzieciom organizując kiermasze szkolne prac wykonanych przez naszych uczniów.Więcej informacji na temat działalności hospicjum na stronie internetowej http://mhd.org.pl/ ...
Hospicjum świętego Łazarza

Hospicjum Świętego Łazarza

Społeczność naszego liceum od kilku lat wspiera działalności hospicjum poprzez zakup kartek świątecznych.Więcej informacji na temat działalności hospicjum na stronie ...
Góra Grosza

Góra Grosza

Góra Grosza to przedsięwzięcie realizowane przez Towarzystwo "Nasz Dom", a patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ta największa ze ...
Stowarzyszenie Pomocy Polakom Kresy

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”

Praca Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" ukierunkowana jest głównie na pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzinom, znajdującym się w ...
Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy osobom najuboższym realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna. Akcja opiera się o ...
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja o charakterze filantropijnym, której podstawowym celem według statutu jest: „działalność w zakresie ochrony ...