27 III 1906Akt powołania Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum w Krakowie
04 IX 1907Uroczyste otwarcie szkoły przy ul. Jana Kochanowskiego 5 (V Gimnazjum męskie klasyczne 8-letnie)
1911Pierwsza matura pod przewodnictwem Emanuela Dworskiego, hospitatora krajowego szkół średnich
25 V 1913Poświęcenie sztandaru
1919Zmiana nazwy szkoły na V Państwowe Gimnazjum Neoklasyczne ( niższe 3-letnie, wyższe 5-letnie)
1932Kolejna zmiana nazwy szkoły na V Gimnazjum i Liceum Humanistyczne im. Jana Kochanowskiego
1945Pierwsza po wojnie matura
1953Zmiana nazwy szkoły na III Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego (nazwa ta obowiązuje do chwili obecnej)
1957III LO zostaje przyjęte do tzw. szkół stowarzyszonych UNESCO
1964III LO otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski
1 IX 1968Przeniesienie III LO do nowej siedziby na os. Wysokie 6 w Nowej Hucie
10 X 1968Uroczysta inauguracja działalności III LO w dzielnicy Nowa Huta
14 X 1975Harcerski szczep Czarnolas działający przy III LO otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski
20 IV 1978Minister Oświaty nadaje III LO Medal Komisji Edukacji Narodowej
11 X 1979Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nadaje III LO Dyplom Przyjaciela Dziecka
13 XI 1979III LO zostaje wyróżnione złotą odznaką Ochotniczych Hufców Pracy
1979Sekretarz Generalny UNESCO wyróżnia Medalem UNESCO za działalność w ramach szkół stowarzyszonych
1976―1980Harcerze ze szczepu Czarnolas uczestniczą w operacji Morena – budowie parku rekreacyjnego w Gdańsku
1984W uznaniu wkładu pracy wniesionej w rozwój kultury fizycznej młodzieży Liceum otrzymało medal za zasługi dla sportu szkolnego
1987Powstaje hymn szkoły wykorzystujący motywy poezji Jana Kochanowskiego
24 X 1987Zjazd absolwentów i profesorów z okazji jubileuszu 80-lecia szkoły
03 XII 1989Rozpoczyna działalność Stowarzyszenie Absolwentów V Gimnazjum i III LO
1990Opracowanie i pierwszy rok realizacji autorskiego programu nauczania w III LO (jedna z 12 szkół średnich w Polsce)
1993Rozpoczęcie współpracy z Fundacją Księcia Walii, Fundacją Progress and Business, Instytutem Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH w dziedzinie ekologii w ramach programu Poszanowanie Dziedzictwa
1994III LO przystępuje do udziału w oświatowym eksperymencie Szkoła w systemie demokracji w ramach Programu TEMPUS
1994/95III LO podejmuje eksperymentalny tryb nauki języka francuskiego przygotowujący do egzaminów DALF i DELF
1994/95Rozpoczęcie nauczania w klasie dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim
1996III LO otrzymuje nagrodę Kuratora Oświaty Złotą Statuetkę za aktywność artystyczną uczniów
1996Jubileusz 90-lecia Liceum, poświęcenie nowego sztandaru szkoły
26 X 1996Zjazd absolwentów z okazji 90-lecia szkoły w hotelu Forum
1996―2003Pięciokrotne zdobycie Szabli kapitana Stawarza w biegach niepodległościowych
23 X 1998Zjazd absolwentów z okazji 30-lecia działalności liceum w Nowej Hucie
17 III 2000Udział delegacji w uroczystych obchodach w Belgii 10. rocznicy polsko-belgijskiej współpracy szkół
5 XII 2001Wizyta kardynała Franciszka Macharskiego w Liceum
01 IX 2004Przekształcenie szkoły w zespół obejmujący III LO im. Jana Kochanowskiego i I LO Uzupełniające dla Dorosłych
24―25 III 2006100-lecie Liceum
17 IV 2008Rozpoczęcie działalności „Trójkowych Czwartków” – salonu myśli, pasji i wyobraźni
14 X 2008Jubileusz Czterdziestolecia działalności ponadstuletniej szkoły w Nowej Hucie – 60-letniej dzielnicy Krakowa
2 VI 2010Uroczystość posadzenia „Dębu Pamięci” – pamięci kapitana Jana Kantego Rajtara
16 II 2011Rozpoczęcie cyklicznej pomocy Małopolskiemu Hospicjum dla Dzieci
V 2011Uzyskanie tytułu Szkoły Odkrywców Talentów nadanego przez Ministra Edukacji Narodowej jako jedna z dziesięciu szkół w Polsce
2012Rozpoczęcie działalności szkolnego klubu Interact (IAC) pod patronatem Rotary Club Kraków
1.IX 2012Rozpoczęcie realizacji programu Deutsches Sprachdiplom II
2 X 2012Wizyta biskupa Jana Zająca w Liceum
29 X 2013Podpisanie Aktu Erekcyjnego pod budowę pasywnej hali sportowo – widowiskowej na terenie III Liceum Ogólnokształcącego
1IX 2014Otwarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego hali sportowo – widowiskowej
13 III 2015III LO wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim po raz pierwszy przeprowadza w Polsce Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Naboj”