Socrates Comenius

Program edukacyjny SOCRATES jest inicjatywą Wspólnoty Europejskiej przyjętą do realizacji w 1996 roku. Od roku 1998 przystąpiła do niego również ...

Wymiana z Anglią

Sprawozdania z wymian ...

Wymiana z Francją

Formuła i zasady projektu, historia szkoły: Po wygaśnięciu długoletniej i bardzo owocnej kooperacji z liceum Spes Nostra w Kuurne w ...

Wymiana z Holandią

Wymiana między naszym liceum a szkołą Angelus Merula w Spijkenisse (Holandia) trwa nieprzerwanie od 1990 roku do dnia dzisiejszego. Początkowo ...

Wymiana z Niemcami

Pierwsza wymiana między naszym liceum a szkołą Lichtenberg – Gymnasium w Niemczech miała miejsce w roku szk. 2000/2001 i od ...