Program DSD

Od roku szkolnego 2012/2013 realizujemy w naszym liceum program DSD II w tygodniowym wymiarze 6 godzin lekcyjnych. W tym roku ...
Czytaj Dalej

Małopolska Chmura Edukacyjna

Regulamin uczestnictwa w projekcie RPMP.10.01.04-12-0022/21 „Małopolska Chmura Edukacyjna (VI edycja) –Licea Ogólnokształcące w Gminie Miejskiej Kraków” Regionalny Program Operacyjny Województwa ...
Czytaj Dalej