III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Remont sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na os. Wysokim 6

nr postępowania: IIILO/ZP/1/22

ogłoszenie o zamówieniu – umieszczono na stronie: 2022-06-27

SWZ – umieszczono na stronie: 2022-06-27

załącznik nr 1 do SWZ – umieszczono na stronie: 2022-06-27

załącznik nr 1.1 do SWZ – umieszczono na stronie: 2022-06-27

załącznik nr 2.1 do SWZ – umieszczono na stronie: 2022-06-27

załącznik nr 2.2 do SWZ – umieszczono na stronie: 2022-06-27

załącznik nr 3 do SWZ – umieszczono na stronie: 2022-06-27

załącznik nr 4 do SWZ – umieszczono na stronie: 2022-06-27

załącznik nr 5 do SWZ – umieszczono na stronie: 2022-06-27

załącznik nr 6 do SWZ – umieszczono na stronie: 2022-06-27

załącznik nr 7 do SWZ – umieszczono na stronie: 2022-06-27