7.09.2020Zebranie z rodzicami dla klas I i III
14.09.2020Zebrania z rodzicami dla klas II
26.10.2020Konsultacje dla rodziców.
14.12.2020Konsultacje dla rodziców.
11.01.2021Zebranie z rodzicami.
8.03.2021Konsultacje dla rodziców
6.04.2021Konsultacje dla rodziców klas I i II. Zebrania z rodzicami dla klas III.
14.06.2020Zebranie z Rodzicami.
6.09.2021Godz.17:30: klasy I spotkanie na hali, a następnie przejście
do wyznaczonych sal
Godz.17:30: klasy III po gimnazjum spotkania z wychowawcami
w wyznaczonych salach
13.09.2021Godz.17:00 klasy: II i III po szkole podstawowej spotkania
z wychowawcami w wyznaczonych salach.
Godz.18:00: spotkanie Rady Rodziców