KlasaPrzedmioty rozszerzoneJęzykiPrzedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji
klasa humanistyczna język polski
historia
WOS
I język – angielski, niemiecki, hiszpański

 

II język – angielski,
niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski,

język polski
matematyka
język angielski
historia lub WOS
klasa biologiczno-chemiczno-matematycznabiologia
chemia
matematyka
I język – angielski, niemiecki, hiszpański

 

II język – angielski,
niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski

język polski
matematyka
język angielski
biologia lub chemia
klasa biologiczno-chemiczna biologia
chemia
I język – angielski, niemiecki, hiszpański

 

II język – angielski,
niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski

język polski
matematyka
język angielski,
biologia lub chemia
klasa matematyczno-geograficznamatematyka
geografia
I język – angielski, niemiecki, hiszpański

 

II język – angielski,
niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

język polski
matematyka
język obcy
geografia
klasa matematyczno-fizycznamatematyka
fizyka
I język – angielski, niemiecki, hiszpański

 

II język – angielski,
niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski

język polski
matematyka
język angielski
fizyka
klasa lingwistyczno-społecznajęzyk polski
WOS
język angielski
I język – angielski
II język – niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski
język polski
matematyka
język angielski
WOS

Uwaga! Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.
Uwaga! W szkole jest realizowany projekt DSD II.