Klasa Przedmioty rozszerzone Języki Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji
klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna biologia

chemia

matematyka

I język – angielski, niemiecki

II język – angielski,
niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski

język polski
matematyka
biologia
chemia
klasa biologiczno-chemiczna biologia

chemia

I język – angielski, niemiecki

II język – angielski,
niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski

język polski
matematyka
biologia
chemia
klasa matematyczno-geograficzna z rozszerzonym j. angielskim matematyka

geografia

język angielski

I język – angielski

II język – niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski

język polski
matematyka
język angielski
geografia
klasa matematyczno-fizyczna matematyka

fizyka

I język – angielski, niemiecki

II język – angielski,
niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski

język polski
matematyka
język angielski
fizyka
klasa lingwistyczno-społeczna język polski

WOS

język angielski

I język – angielski
II język – niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski
język polski
matematyka
język angielski
WOS
Klasa psychologiczna język polski,

biologia,

język angielski

I język – angielski

II język – niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski

język polski

matematyka

język angielski

biologia

Uwaga! Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.

Uwaga! W szkole jest realizowany projekt DSD II.