KlasaPrzedmioty rozszerzoneJęzykiPrzedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji
klasa humanistyczna z historiąjęzyk polski
historia
język angielski
I język – angielski

 

II język – jeden spośród:
niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego

język polski
matematyka
język angielski
historia
klasa humanistyczna z wiedzą o społeczeństwiejęzyk polski
wiedza o społeczeństwie
język angielski
I język – angielski

 

II język – jeden spośród:
niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego

język polski
matematyka
język angielski
wiedza o społeczeństwie
klasa biologiczno-chemiczna pod patronatem UJbiologia
chemia
I język – angielski lub niemiecki

 

II język – jeden spośród:
niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

język polski
matematyka
język obcy
biologia
klasa matematyczno-geograficznamatematyka
geografia
I język – angielski lub niemiecki

 

II język – jeden spośród:
niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

język polski
matematyka
język obcy
geografi
klasa matematyczno-fizycznamatematyka
fizyka
I język – angielski lub niemiecki

 

II język – jeden spośród:
niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

język polski
matematyka
język obcy
fizyka

Uwaga! Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.
Uwaga! W szkole jest realizowany projekt DSD II.