Klasa Przedmioty rozszerzone Języki Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji
klasa humanistyczna język polski
historia
WOS
I język – angielski, niemiecki

II język – angielski,
niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski,

język polski
matematyka
historia
WOS
klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna biologia
chemia
matematyka
I język – angielski, niemiecki

II język – angielski,
niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski

język polski
matematyka
biologia
chemia
klasa biologiczno-chemiczna biologia
chemia
I język – angielski, niemiecki

II język – angielski,
niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski

język polski
matematyka
biologia
chemia
klasa matematyczno-geograficzna z rozszerzonym j. angielskim matematyka
geografia
I język – angielski

II język – niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski

język polski
matematyka
język angielski
geografia
klasa matematyczno-fizyczna matematyka
fizyka
I język – angielski, niemiecki

II język – angielski,
niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski

język polski
matematyka
język angielski
fizyka
klasa lingwistyczno-społeczna język polski
WOS
język angielski
I język – angielski
II język – niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski
język polski
matematyka
język angielski
WOS
Klasa psychologiczna język polski,

biologia,

język angielski

I język – angielski

II język – niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski

język polski,

matematyka,

język angielski,

biologia

 

Uwaga! Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.
Uwaga! W szkole jest realizowany projekt DSD II.