W jaki sposób zaplanować swoją drogę edukacyjno-zawodową?

Jak dobrze wybrać zawód?

Jak ma wyglądać moja przyszłość zawodowa?

Takie pytania zadaje sobie, każdy młody człowiek kończący szkołę ponadgimnazjalną. Decyzja w sprawie wyboru zawodu jest zadaniem trudnym, bowiem pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji. Wielu uczniów decyduje o swoim przyszłym życiu zawodowym w sposób przypadkowy i nieprzemyślany. Skutki nietrafnego wyboru mogą niekorzystnie rzutować na jakość życia, zarówno zawodowego, jak i osobistego młodego człowieka.

Podjęcie decyzji o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej powinno być oparte na właściwym sformułowaniu celów oraz uwzględniać wszystkie niezbędne warunki trafnego wyboru.

Należą do nich:

Czynniki wewnętrzne – uwzględniające cechy osobowe, własne preferencje oraz predyspozycje zawodowe
Czynniki zewnętrzne – związane z sytuacją na rynku pracy, znajomością zawodów, systemu kształcenia, dróg zdobywania kwalifikacji zawodowych

Czynniki wewnętrzne

Właściwe poznanie siebie, swoich możliwości w istotny sposób warunkuje zadowolenie z przyszłej aktywności zawodowej, umożliwia odniesienie sukcesu. W związku z tym każdy uczeń powinien przeanalizować i umieć określić swoje:

 • Uzdolnienia (w czym jestem dobry? czego z łatwością się uczę? jakie mam talenty?)
 • Zainteresowania (co lubię robić a czego nie lubię? w jakie działania chętnie się angażuję jakie sprawiają mi satysfakcję?)
 • Cechy charakteru i temperamentu (np. szybkość działania, wytrwałość, zaangażowanie, odpowiedzialność, ruchliwość, opanowanie…)
 • Umiejętności
 • Motywację do nauki
 • System wartości (priorytety, uznawane przekonania itd.)
 • Stan zdrowia (ewentualne przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie)

Czynniki zewnętrzne

 • Poznanie świata zawodów – wymagania psychofizyczne, znajomość środowiska pracy, zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie, zawody pokrewne
 • Znajomość rynku pracy – aktualne tendencje, zawody „przyszłości”, branże rozwijające się
 • Struktura kształcenia się w różnych zawodach – szczeble i ścieżki kształcenia się, lokalna sieć szkół
 • Warunki finansowe kształcenia (w tym możliwości materialne rodziny, odpłatność za różne formy nauki)

Dopiero rzetelna analiza i konfrontacja wymienionych wyżej czynników pozwoli na podjęcie właściwej decyzji o kontynuowaniu nauki.

Wszystkich, którzy chcą:

 • rozpoznać swoje predyspozycje i preferencje zawodowe
 • dowiedzieć się, gdzie warto studiować
 • poznać czynniki, którymi kierujemy się wybierając zawód
 • zaplanować swoją karierę edukacyjno-zawodową
 • poznać tajniki autoprezentacji i tworzenia dokumentów aplikacyjnych
 • wiedzieć czego oczekuje od ciebie współczesny rynek pracy

Zapraszamy na spotkanie z doradcą zawodowym:

 • w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4, os Szkolne 27

lub

 • na terenie szkoły

mgr Ksymena Maciąg – pedagog, doradca zawodowy

gabinet pedagoga nr 230: w godzinach pracy.

Telefon: 12-648-42-76 wew. 43

Ciekawe i ważne dla ciebie strony internetowe, na których możesz znaleźć informacje o zawodach, uczelniach, rynku pracy znajdziesz tutaj.