Dla kandydatów

Dla kandydatów

Drodzy, kandydaci, uprzejmie informujemy o terminach rekrutacji uzupełniającej, która odbywać się będzie według następującego harmonogramu: