Paczka dla Bohatera

Paczka dla Bohatera

Akcja charytatywna skierowana do wszystkich ludzi walczących o wolną Polskę – żołnierzy Września 39, wszystkich frontów walczących na Zachodzie i Wschodzie, organizacji bojowych min. AK, NSZ, WIN , podziemia niepodległościowego po zakończeniu wojny oraz osób represjonowanych …