Oferta edukacyjna III LO na rok szkolny 2021/2022

dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej

Wyróżniamy się profesjonalną i dostosowaną do Twoich potrzeb organizacją zajęć:

 • szeroka oferta języków obcych
 • bogata oferta przedmiotów uzupełniających
 • dziennik elektroniczny zapewniający bieżący dostęp do informacji
 • już szósty rok będziemy realizować program nauczania języka niemieckiego DSD 2
 • we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizujemy “Program Edukacji Prawnej”
 • współpracujemy z krakowskimi uczelniami (UJ, UP, PK, UE, UR, AGH)
 • współpracujemy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców
 • prowadzimy klasy patronackie – UJ, Łaźnia Nowa
 • organizujemy dla wszystkich klas pierwszych warsztaty psychologiczne z udziałem psychologa i pedagoga
 • organizujemy wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych
 • nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe dla maturzystów, przygotowujące do matury
 • mamy nową, piękną halę sportową
 • mamy zajęcia z pływania w ośrodku Com-Com Zone
 • na terenie całej szkoły można korzystać z Internetu bezprzewodowego

Wyróżniamy się efektywną pracą:

 • wynik matury powyżej średniej Małopolski
 • wysoki wskaźnik EWD
 • szkoła uzyskała tytuły: Małopolskiej Szkoły z Pasją, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Nowych Technologii
 • po raz kolejny szkoła uzyskała Srebrną Tarczę w rankingu Perspektyw

Wybierając nasze Liceum:

 • zostajesz uczniem renomowanego liceum o ponadstuletniej tradycji
 • masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku
 • będziesz mógł realizować pasje sportowe w najnowocześniejszej hali sportowej
 • w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy
 • wybierasz profil klasy z bogatej oferty edukacyjnej
 • profesjonalizm pracowników liceum gwarantuje ci podmiotowe i życzliwe traktowanie
 • w naszej szkole zawsze czujesz się bezpiecznie (monitoring)
 • możesz korzystać z platformy edukacyjnej (e-learning)
 • możesz rozwijać swe zainteresowania poprzez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, przeglądach teatralnych
 • wspaniała atmosfera w naszej TRÓJCE zapewnia Ci nawiązanie trwałych przyjaźni

Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, uczestnicząc w:

 • zajęciach licznych kół przedmiotowych i obozach naukowych
 • wykładach, prowadzonych przez pracowników zaprzyjaźnionych uczelni: UP, UJ
 • Dniach Kochanowskiego
 • “Trójkowych Czwartkach”
 • zajęciach scholi
 • Festiwalu Kultury Szkolnej
 • Kółka Foto “Trójkowe Oczka”
 • Dniach Humanisty
 • Dniach Kultury Świata
 • Szkolnym Konkursie Debat Oksfordzkich “Aurea Dicta”
 • zajęciach realizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
 • wymianach międzynarodowych np. z Włochami, Niemcami, Anglią
 • zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego
 • wyjazdach narciarskich i snowboardowych
 • wycieczkach turystycznych i krajoznawczych
 • zajęciach na strzelnicy i zawodach strzeleckich
 • konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Uczniowie działają społecznie i charytatywnie w ramach akcji na rzecz:

 • Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
 • Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci
 • “Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
 • “Szlachetnej Paczki”
 • “Paczki dla Bohatera”
 • Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie “Kresy”
 • “Góry Grosza”
 • “Gwiazdki dla zwierzaka”

Nasze liceum posiada:

 • klasopracownie, pracownie przedmiotowe i językowe,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i stałe łącze internetowe
 • wszystkie sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny
 • dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe
 • internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem (30 000 woluminów) i katalogiem elektronicznym oraz dostępem do Internetu
 • halę sportową, salę gimnastyczną, dostęp do boiska ze sztuczną trawą (krytego pod balonem w zimie!)
 • stołówkę oraz bufet
 • monitoring
 • dogodny dojazd ze wszystkich punktów Krakowa

Języki obce w Trójce

Jeśli marzysz o:

 • płynnej komunikacji w językach obcych w mowie i piśmie
 • połączeniu zabawy z nauką dzięki nowym technologiom
 • rozwijaniu komunikacji międzykulturowej oraz kształtowaniu na świadomego obywatela współczesnego świata

jeśli fascynują cię:

 • dyskusje, filmy, projekty, warsztaty, przedstawienia i quizy w językach obcych
 • literatura i kultura innych krajów;

to zapraszamy Cię do naszej szkoły!!!

Czeka na Ciebie możliwość wyboru:

I język spośród : angielski, niemiecki, hiszpański

II język spośród: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski

Ważne:

 • lekcje odbywają się w grupach międzyoddziałowych, podzielonych wg stopnia zaawansowania,
 • I język realizowany w zwiększonej liczbie godzin,
 • język angielski w klasie lingwistyczno – społecznej realizowany na poziomie rozszerzonym,
 • możliwość nauki języka niemieckiego w Programie DSD (min. 5 godzin języka niemieckiego w tygodniu),
 • otwarcie grup językowych uzależnione jest od wyborów jakich dokonują uczniowie.

Oprócz przedmiotów szkolnych możesz również:

 • rozwijać swoje umiejętności językowe poprzez udział w np.:

– Pen Pal Project,

– kursach letnich języka niemieckiego Deutschland Plus w ramach stypendium

-corocznych  projektach dla grup DSD,

– lekcjach i obozach językowych dla grupy DSD, w których uczestniczy niemiecki doradca językowy (Fachschaftsberater),

 • pochwalić się swoimi umiejętnościami wokalnymi i aktorskimi oraz językowymi, przygotowując się do występu przed wspaniałą publicznością:

– FEKUSZ,

– Three Music Festiwal,

– Wojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej,

– Konkurs Piosenki Francuskiej,

– Krakowski Festiwal Piosenki „ Debiuty –Chant-canto-gesang”.

 • wziąć udział w olimpiadach, np.: z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz w Olimpiadzie Olimpus,
 • wziąć udział w różnorodnych konkursach np.:

– Christmas Quiz,

– Multitest językowy,

– Międzynarodowy konkurs Cuento de invierno,

– Międzyszkolny konkurs języka włoskiego,

 • rozwijać swoje umiejętności językowe poprzez udział w:

– prelekcjach z British Council (IELTS),

– zajęciach organizowanych przez Goethe Institut i  DAAD (Deutscher Akademischer Austatuschdienst),

– projektach Instytutu Włoskiego,

 • wziąć udział w akcjach szkolnych i projektach np.:

– Dni Kultury Świata,

– Święto Trzech Króli w krajach romańskich,

– Tydzień Kultury Krajów Romańskich,

– Inspiracje literackie i filmowe we współczesnej kulturze francuskiej,

– Historia piosenki francuskiej,

 • pojechać do Londynu, aby zwiedzić najsłynniejsze zabytki oraz poznać kulturę, historię i zwyczaje Wielkiej Brytanii,
 • wybrać się na wycieczkę, np. do Berlina, Wiednia, Bawarii, aby zapoznać się z życiem codziennym i najważniejszymi zabytkami na obszarze krajów niemieckojęzycznych,
 • uczestniczyć w wymianie uczniowskiej ze szkołą we Włoszech,
 • uczestniczyć w spotkaniach różnych kół językowych i w zajęciach dodatkowych, np.: Trójkowego Koła Romanistów oraz w licznych lekcjach tematycznych, np. związanych z Międzynarodowym Dniem Tłumacza czy Świętem Zmarłych w Meksyku,
 • spotkać się z przedstawicielami organizacji wspierającej uczniów, którzy chcą kontynuować naukę na uczelniach poza granicami kraju.

Zapraszamy Was bardzo serdecznie do naszej TRÓJKI