Oferta edukacyjna III LO na rok szkolny 2023/2024

dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej

Wyróżniamy się profesjonalną i dostosowaną do Twoich potrzeb organizacją zajęć:

 • szeroka oferta języków obcych
 • bogata oferta przedmiotów uzupełniających
 • dziennik elektroniczny zapewniający bieżący dostęp do informacji
 • już szósty rok będziemy realizować program nauczania języka niemieckiego DSD 2
 • we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizujemy „Program Edukacji Prawnej”
 • współpracujemy z krakowskimi uczelniami (UJ, UP, PK, UE, UR, AGH)
 • współpracujemy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców
 • prowadzimy klasy patronackie – UJ, Łaźnia Nowa
 • organizujemy dla wszystkich klas pierwszych warsztaty psychologiczne z udziałem psychologa i pedagoga
 • organizujemy wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych
 • nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe dla maturzystów, przygotowujące do matury
 • mamy nową, piękną halę sportową
 • mamy zajęcia z pływania w ośrodku Com-Com Zone
 • na terenie całej szkoły można korzystać z Internetu bezprzewodowego

Wyróżniamy się efektywną pracą:

 • wynik matury powyżej średniej Małopolski
 • wysoki wskaźnik EWD
 • szkoła uzyskała tytuły: Małopolskiej Szkoły z Pasją, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Nowych Technologii
 • po raz kolejny szkoła uzyskała Srebrną Tarczę w rankingu Perspektyw

Wybierając nasze Liceum:

 • zostajesz uczniem renomowanego liceum o ponadstuletniej tradycji
 • masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku
 • będziesz mógł realizować pasje sportowe w najnowocześniejszej hali sportowej
 • w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy
 • wybierasz profil klasy z bogatej oferty edukacyjnej
 • profesjonalizm pracowników liceum gwarantuje ci podmiotowe i życzliwe traktowanie
 • w naszej szkole zawsze czujesz się bezpiecznie (monitoring)
 • możesz korzystać z platformy edukacyjnej (e-learning)
 • możesz rozwijać swe zainteresowania poprzez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, przeglądach teatralnych
 • wspaniała atmosfera w naszej TRÓJCE zapewnia Ci nawiązanie trwałych przyjaźni

Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, uczestnicząc w:

 • zajęciach licznych kół przedmiotowych i obozach naukowych
 • wykładach, prowadzonych przez pracowników zaprzyjaźnionych uczelni: UP, UJ
 • Dniach Kochanowskiego
 • „Trójkowych Czwartkach”
 • zajęciach scholi
 • Festiwalu Kultury Szkolnej
 • Kółka Foto „Trójkowe Oczka”
 • Dniach Humanisty
 • Dniach Kultury Świata
 • Szkolnym Konkursie Debat Oksfordzkich „Aurea Dicta”
 • zajęciach realizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
 • wymianach międzynarodowych np. z Włochami, Niemcami, Anglią
 • zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego
 • wyjazdach narciarskich i snowboardowych
 • wycieczkach turystycznych i krajoznawczych
 • zajęciach na strzelnicy i zawodach strzeleckich
 • konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Uczniowie działają społecznie i charytatywnie w ramach akcji na rzecz:

 • Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
 • Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci
 • „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
 • „Szlachetnej Paczki”
 • „Paczki dla Bohatera”
 • Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”
 • „Góry Grosza”
 • „Gwiazdki dla zwierzaka”

Nasze liceum posiada:

 • klasopracownie, pracownie przedmiotowe i językowe,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i stałe łącze internetowe
 • wszystkie sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny
 • dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe
 • internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem (30 000 woluminów) i katalogiem elektronicznym oraz dostępem do Internetu
 • halę sportową, salę gimnastyczną, dostęp do boiska ze sztuczną trawą (krytego pod balonem w zimie!)
 • stołówkę oraz bufet
 • monitoring
 • dogodny dojazd ze wszystkich punktów Krakowa

Zapraszamy Was bardzo serdecznie do naszej TRÓJKI