Praca Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” ukierunkowana jest głównie na pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Stowarzyszenie

  • Wspiera polskie przedszkola i szkoły, aby mogły podnosić swój poziom nauczania.
  • Pomaga uczniom, będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej w uzyskaniu podręczników, przyborów szkolnych, artykułów żywnościowych.
  • Niesie pomoc parafiom i kościołom na Kresach, które remontowane są w bardzo trudnych warunkach, a nierzadko nawet budowane od podstaw na gruzach świątyń,  zniszczonych przez komunistów.
  • Prowadzi zbiórki darów przeznaczonych dla naszych rodaków na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Mołdawii, w Estonii i Rosji.
  • Organizuje wyjazdy charytatywne, przyjmuje grupy dzieci polskich z Kresów, pomaga studentom pochodzenia polskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.kresy-krakow.com.pl/