Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy osobom najuboższym realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna. Akcja opiera się o ideę przekazywania bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom na podstawie wcześniejszego rozpoznania ich potrzeb przez wyznaczonych do tego wolontariuszy. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły pierwszej potrzeby odpowiadające ich indywidualnym potrzebom.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.szlachetnapaczka.pl/