Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja o charakterze filantropijnym, której podstawowym celem według statutu jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dnia 8 stycznia 2012 roku dzięki uprzejmości Krakowskiego Międzyszkolnego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogliśmy zorganizować XX finał. W tym ...

XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dnia 9 stycznia 2011 roku dzięki uprzejmości Krakowskiego Międzyszkolnego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogliśmy zorganizować XVIII finał. W tym ...

XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dnia 10 stycznia 2010 roku dzięki uprzejmości Krakowskiego Międzyszkolnego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogliśmy zorganizować XVIII finał. W tym ...

XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dnia 13 stycznia 2008 w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Nowej Hucie zawiązał się sztab XVI Wielkiej ...