📌I oraz V miejsce dla Trójkowiczów w Konkursie Wojewódzkim na referat z zakresu astronomii i astronautyki 2023!

📌I oraz V miejsce dla Trójkowiczów w Konkursie Wojewódzkim na referat z zakresu astronomii i astronautyki 2023! 👏
🎈Maja Zych z klasy 3f zdobyła I miejsce, zaś i 🎈Adam Cudek z klasy 1f otrzymał V miejsce na Wojewódzkim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno -Astronautycznym ⏰3 marca 2023. Zadaniem finalistów było zaprezentowanie swoich referatów przed jury i przedyskutowanie prac z uczestnikami seminarium .
Podczas finałowego seminarium w 💒Niepołomicach zwyciężczyni Konkursu 👉Maja Zych z klasy 3f zauważyła, że w badaniach nad Księżycem ucieszyła ją możliwość zastosowania funkcji trygonometrycznych!
Przed przystąpieniem do konkursu ❤️Maja Zych prowadziła obserwacje i badania astronomiczne 🌛Księżyca w ramach koła astronomicznego 👉Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i 👉Sztuk Centrum Młodzieży im dr H Jordana. W referacie pt. 🌝„Górki i dołki – czyli jak obliczyć parametry pewnych struktur na Księżycu”, Maja przedstawiła swoją metodę wyznaczenia wysokości wzgórz i głębokości wulkanów na podstawie długości cienia rzucanego przez księżycowe wzgórza. Do tego celu użyła własnoręcznie wykonanych zdjęć powierzchni Księżyca.
Z kolei Adam w referacie💫 pt „Z pomysłem w kosmos” omówił projekt kosmicznego habitatu ze sztuczną grawitacją oraz dwa rzeczywiste i trzy wciąż hipotetyczne napędy kosmiczne. Na podstawie wysokiego tempa rozwoju technologii uczeń wnioskował, że zaprezentowane rozwiązania niebawem mogą się urzeczywistnić.
Serdecznie gratulujemy!👏