Dla kandydatów

Drodzy, kandydaci, uprzejmie informujemy o terminach rekrutacji uzupełniającej, która odbywać się będzie według następującego harmonogramu:

Drodzy Kandydaci!

Drodzy, zakwalifikowani kandydaci, serdecznie zapraszamy do potwierdzania woli nauki w naszej szkole według następującego harmonogramu:

Maturzyści!

Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych 5 lipca w godzinach 10-13.