4D w 🩸Terenowej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

W środę ⏰7.12.2022 klasa 👉4 D o profilu biologiczno-chemicznym w ramach zajęć z doradztwa zawodowego była gościem w 🩸Terenowej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Wizyta miała na celu promowanie wśród uczniów idei honorowego krwiodawstwa oraz stacji jako potencjalnego miejsca pracy.
Wizyta była niezmiernie ciekawa, skłaniająca uczniów do zainteresowania się tą dziedziną.