Akcja Caritas Polska w Trójce

W dniach 8-9 grudnia nasi dzielni Uczniowie po raz kolejny wzięli udział w zbiórce żywności w supermarkecie Carrefour.
Akcja Caritas Polska ma na celu wsparcie ubogich rodzin. Paczki z zebraną żywością już niedługo trafią do potrzebujących.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom!