Dzień Otwarty w Trójce!

Serdecznie dziękujemy tak licznym gościom!

Powitaliśmy nowych gości, ale również – wyjątkowo w tym roku – odwiedzili nas nasi niedawni absolwenci z dziećmi!

Zapraszamy w progi naszej Trójki (onegdaj 3ciego liceum w królewskim Krakowie) na przygodę z nauką, pasją, tradycją i nowoczesnością, w atmosferze radości i spontaniczności, skupienia i przemyśleń, pracy i zabawy!